Zalimin mi Mazlumun mu tarafındasın?

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
“Din kardeşin zâlim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et”.

Sahâbeden biri:
“Ya Resûlallah! Din kardeşim mazlumsa ona yardım ederim ama zâlimse ona nasıl yardım edeyim?” diye sordu.
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu:
“Onun zulüm yapmasına engel olursun. İşte bu ona yardımdır”. (Buhârî-Tirmizî)

   Zulme, haksızlığa uğrayana mazlum, zulüm ve haksızlık edene de zâlim denir ve ikisine de yardım etmek gerekir. Çünkü Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Din kardeşin zâlim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et” buyuruyor.

   Zâlime yardım konusunu farklı ve İslâmın özü ile çelişkili gibi algılayan sahâbelerden biri: “Ya Resûlallah! Din kardeşim mazlumsa ona yardım ederim ama zâlimse ona nasıl yardım edeyim” diye sorunca, Peygamberimiz
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu: “Onun zulüm yapmasına (daha fazla günah işlemesine) engel olursun. İşte bu ona yardımdır”.

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
   Müslüman, müslümanın (din) kardeşidir. Ona zulüm (haksızlık) yapmaz ve onu zâlime teslim etmez. Kim bir din kardeşinin ihtiyacını görürse, Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir müslümanı sıkıntıdan kurtarıp rahatlatırsa, Allah da kıyâmet günü o kimsenin sıkıntılarını giderir. Kim bir müslümanın kusurlarını örter (gizler) se, Allah da o kimsenin kusurlarını örter. (Buhârî-Müslim-İbni Mâce-Tirmizî-Ebû Dâvûd)

   Zulme, haksızlığa uğrayanlara yardım etmek, onların haklarını aramalarına yardımcı olmak ve gerektiğinde şâhitlik yapmak, onların durumunu gören, bilen ve duyan müslümanlara farz-ı kifâye, güvenlik güçleri, savcı ve yargıç gibi yetkililere ise farz-ı ayndır.

Yüce Allah buyuruyor:
   Zulüm (haksızlık) edene sakın meyletmeyin (taraftar ve duyarsız olmayın). Sonra size de ateş dokunur. (Hûd, 113)

   Zulüm ve haksızlık eden kimse en yakınımız bile olsa, onun zulmüne ortak olmamak ve onunla birlikte ateşte yanmamak için kesinlikle taraf tutmayalım ve zulme karşı duyarsız olmayalım. Çünkü zulme, haksızlığa uğrayanlara yardım etmek, onların haklarını aramalarına yardımcı olmak ve gerektiğinde şâhitlik yapmak, onların durumunu gören ve bilen müslümanlara farz-ı kifâye, güvenlik güçleri, savcı ve yargıç gibi yetkililere ise farz-ı ayn yani zorunludur.

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
   Mazlumun bedduasından şiddetle sakının. Çünkü onun (bedduası) ile Allah arasında bir perde (engel) yoktur. (Buhârî-Müslim-Tirmizî-Ebû Dâvûd)

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
   Kâfir bile olsa mazlumun bedduasından sakının. Çünkü onun (bedduasının) kabul olmasına bir engel yoktur. (Ahmed İbni Hanbel-Ebû Ya’lâ)

   Atalarımız da “Alma mazlumun âhını, çıkar âheste âheste” demişler.

   Küçücük bir ateş parçası koskocaman evleri, sarayları yakıp kül ettiği gibi bir mazlumun âhı da yuvaları yakıp kül ve kişileri helâk eder.

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
   Allahu Teâlâ buyurdu ki: “Ey kullarım! Ben zulüm yapmayı kendime haram kıldım. Onu size de haram kıldım. Sakın birbirinize zulüm yapmayın!” (Müslim)

PAYLAŞ