Mehmet Okuyan Peygamberimize meydan okudu

   Başlık ne kadar ağır değil mi? “Mehmet Okuyan Peygamberimize meydan okudu” Bizce ağır değil, az bile kalıyor.

   Sadece Mehmet Okuyan değil, onun zihniyetinde olup Peygamberimizin ve ashabının anlayışına ters istikamette hareket edip Kur’an’ı kendi varsayımlarına göre yorumluyorsa o kişi önce Peygamberimize meydan okuyor ve sonra Allah’a iftira ediyor demektir. Çünkü Allah’ın dilemediği bir manayı, Allah buyruğuymuş gibi sunuyor. Peki, Allah’ın dilediği manayı nereden bileceğiz? Peygamberimiz ve talebeleri sahabeler bunu bize beyan ediyor. Çok sahih kaynaklardan bize ulaşıyor. O halde kim bu gibi insanlara itimat ederse Peygamberimizin karşısına geçmiş olur.

MEHMET OKUYAN VE SALAT

   Bildiğiniz gibi sadece Mehmet Okuyan değil son zamanlarda türeyen ilahiyatçı olarak geçinen ve Kur’an’ı kendi kafasına göre yorumlayanlar bir çok ayetin manasını çarpıttığı gibi Ahzab 56. ayette geçen “salat” kelimesini de kendi varsayımlarından yola çıkarak çarpıtıyor. “Salat” kelimesinin destek manasına geldiğini ve “peygamberi destekleyin” manasında olduğunu söylüyorlar.

   Peki Kur’an’ı Kerimin kendisine vahyolan ve açıklama yetkisi verilen Peygamberimiz ne buyuruyor:

   “Kim bana bir defa salâtü selâm getirirse, bu sebeple Allah Teâlâ da ona on misli merhamet eder. “ (Müslim, Salât 70. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 26; Tirmizî, Vitir 21; Nesâî, Ezân 37, Sehv, 55)

PAYLAŞ