Ehli Sünnetin Hazreti Muaviye R.a hakkındaki tutumu

   Bu gün belkide bir çok münafığın, Müminlerden ayrılmasını sağlayan en büyük kişi Hazreti Muaviye (radıyallahu anh)tır. Çünkü kalbinde zerrece maraz olan kişilerin sahabeler içinde ilk bulaştığı zat O’dur.

   Peki, Ehli Sünnetin yani dosdoğru yolun, Rasulüllah ve ashabının yolunu takip edenlerin bu konudaki tutumu nasıldır?

PAYLAŞ