DÜNYANIN EN TEHLİKELİ İKİ TERÖR ÖRGÜTÜ: ŞETÖ VE NETÖ

Yaşadığımız hayatta muhtelif olumsuz vakıalara şahit oluyoruz sık sık. Cinayetler, hırsızlıklar, tecavüz hadiseleri ve daha niceleri. Terör vakıalarını da gördüğümüzde gösterdiğimiz en ufak tepki “lanetlemek” oluyor. Bu hadisleri tetikleyen ve örgütleyen şebekelere karşı elimizden geldiği kadarıyla önlem alıyoruz.

Pkk ile mücadele ediyor, Işid’e katılacak gençleri engellemeye çalışıyor ve Fetö örgütünün bedbahtlıklarını anlatmakla bitiremiyoruz. Bütün bunları yaparken dünyanın en büyük iki terör örgütüyle mücadele etmemiz gerektiğini unutuyor veya ihmal ediyoruz. Oysa dünyada yaşanan bütün çirkeflikler, cinayetler ve organizma suç faaliyetlerinin arkasında bu örgütler yatıyor. Şetö (Şeytan Terör Örgütü) ve Netö ( Nefis Terör Örgütü) olarak nitelediğimiz bu iki örgüt kainattaki bütün terör örgütlerinin ve suçların anası olma hüviyetini taşıyor.

Şetö, bize apaçık düşman olan, [1]bizi kötülüklere ve çirkinliklere yönlendiren, [2] apaçık bir sapıklıkla bizi saptırmaya çalışan, [3] bizi kuruntulara kaptıran ve Allah (azze ve celle)’ın yarattığı fıtrattan uzaklaştırmaya çalışan, [4] aramıza, kin ve düşmanlık koyan ve Allah (azze ve celle)’ı zikretmekten alıkoyan, [5]

Allah (azze ve celle)’ın dosdoğru yolunun üzerine oturup önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan gelerek vesvese verip saptırmaya gayret eden, [6] kötü amellerimizi süsleyerek bize güzel gösteren, [7] şerre davetiyle bizi şaşırtan, süvarileriyle, yayalarıyla bizi yaygaraya boğan, mallarımıza ve evlatlarımıza na hak yere ortak olan ve bize boş boş vaatlerde bulunan, [8] önce küfre girmeye ikna edip sonra “ben senden beriyim” [9]diyecek kadar da dönek olan, devamlı pusuya yatıp kendisi ve yandaşlarıyla bizim onları görmediğimiz yerden bizi gözetleyen[10] bir terör örgütü…

Netö ise günaha ve helaka sürükleme kabiliyeti Şetö’ye nispetle kat be kat fazla olan, daima kötülüğü emreden[11] ve başımıza gelen bütün musibetlerin sebebi olan[12] bir terör örgütü. Bu terör örgütünün diğeriyle farkı bizimle daha çok iç içe olması ve ıslaha kabil olması.

Ne yazık ki bizler günümüzdeki bir çok terör örgütünü gündem yapıp gerekli tedbirleri almaya çalışıyorken terörizmin başlarıyla mücadelede sınıfta kalmış durumdayız. Bu da dünyaya hiç ölmeyecekmişiz gibi saplanmış olmamızdan kaynaklanıyor hiç şüphesiz. Fetö ile mücadeleyi ve alınması gereken tedbirleri konuşurken bu örgütlere karşı mücadeleyi ve bunların hamlelerine karşı alınması gereken tedbirleri konuşanımız var mı?

Veya bu yolda bir çalışması olan var mı?

Aksine Müslümanlar olarak yaşadığımız hayata bakılacak olursa, bu iki örgüte yardımcı olacak, işlerini kolaylaştıracak ve azgınlarına azgınlık katacak ne kadar yol, sebep, araç ve vasıta varsa önü açılmış durumda.

Bizler de bataklığı kurutma yerine sadece bataklıktan akın eden sinekleri öldürmekle meşgulüz maalesef.

Rabbim hayırla ıslah eylesin…

ÖMER FARUK KORKMAZ
——————————–
[1]Bakara, 168, A’raf, 22, Yusuf, 5
[2]Bakara, 168-169
[3]Nisa, 60
[4]Nisa, 119
[5]Mâide, 90,91
[6]A’râf, 16,17
[7]Enfal, 48, Hicr, 39, Nahl, 63, Neml, 24
[8]İsra, 64
[9]Haşr, 16
[10]A’raf, 27
[11]Yusuf, 53
[12]Âl-i İmran, 165, Nisa, 79,

PAYLAŞ
Etiketler