Kemalistlerin Osmanlı fabrika açmadı yalanı

Bizim şu çok bilmiş Kemalistler!
Varsa ortada bir başarı hemen üstüne atlayıp sahiplenmeyi,en küçük başarısızlığı da yaladığı Avrupa kıçının pisliklerini dişlerinin arasından göstere göstere, ya İslama ya da ecdada saldırarak suçlamayı çok iyi becerirler. 
Zira bu konu tartışmasız uzmanlık alanları.

Bu aralar moda şu:

Neymiş efendim? 
Osmanlı da pek fabrika yokmuş.
Doğrudur, yoktu! 
Peki olsaydı ne üretebilirdi?

Hadi birlikte bir göz atalım.

Traktör 1889 da icad edildi. 
1913 yılında ticari hüviyyet kazandı.
Otomobilin seri üretimi 1894’de,
İlk buzdolabı fabrikası 1914’de, 
Çamaşır makinesi 1908’de,
Elektrikli süpürge 1910’da seri üretime geçti.

Televizyon ise 1930’da. 
Televizyona dünyada 1930 yılında seri üretime başlanırken,Türkiyesi Cumhuriyeti televizyon ile ne zaman tanıştı?
Tam 38 yıl sonra! 
1968 senesinde ve haftada 3 gün yayınla.

Dünya seri şekilde televizyon üretirken,Cumhuriyet Türkiye’si ne yapıyordu?

Osmanlı hafızasını siliyordu!

Ne yaparak? 
Çıkardığı Türk Dil ve Tarih kurumunun başına getirdiği yahudilerle dilimize,kültürümüze, dinimize saldırarak.

Ne yaparak? 
Topkapı Saray’ındaki Osmanlı Arşivlerini Bulgaristan’a hurda kağıt diye satıp,600 yıllık kültür ve birikimimimizi yok ederek!

Ne yaparak? 
İslami bilgi ve birikime sahip alimleri,müellifleri,toplum önderlerini asarak!

Dünya fabrikalar kurup üretim yaparken,Cumhuriyet Türkiye’si potansiyel üreticileri yok etmekle meşguldü. 
Bunu da sırf Müslüman oldukları için yapıyordu.

Dünyada ilk denizaltını 1719 yılında,
Dünyanın ilk arabalı vapuru olan suhuleti 1871 yılında Osmanlı yaparken, 
Cumhuriyet Türkiye’si ne mi yapıyordu?

1929’da ilk güzellik yarışmasını tertip ediyordu!

2. Dünya savaşından savaş mağlubu olarak çıkan ve taş üstünde taş kalmayan Almanya,bugün ekonomisiyle ve teknolojisiyle,
Dev sanayii ve üretimiyle dünyaya meydan okurken,
2.Dünya Savaşı’ına katılmayan Cumhuriyet Türkiyesi’in bugünkü geri kalmışlığını Osmanlı’ya bağlamak ancak Kemalist bir beyinden çıkar.

Akşam köpeköldürenin dibinde sızıp,sabah Osmanlı düşmanlığıyla açıyorlar gözlerini.

-Alıntıdır-

PAYLAŞ