Mustafa Kemal’in din hakkındaki görüşü

Bir üniversite öğrencisi Mustafa Kemal’in Afet İnan’a yazdırdığı Medeni Bilgiler kitabında geçen şu ifadeyi soruyor: “Din birliğinin bir de millet teşkilinde müessir olduğunu söyleyenler vardır fakat biz bizim gözümüz önündeki Türk Milleti tablosunda bunun aksini görmekteyiz. Türkler Arapların dinini kabul etmeden evvel de büyük milletti. Arap dinini kabul ettikten sonra bu din ne Arapların, ne aynı dinde bulunan acemlerin ve ne de Mısrlıların vs. Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiç tesir etmedi. Bilakis Türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti. Milli hislerini, milli heyecanlarını uyuşturdu ve pek tabii idi. Çünkü Muhammedin kurduğu dinin gayesi bütün milletlerin fevkinde şamil bir Arap milliyeti siyasetine müncer oluyordu.”

Kadir Mısıroğlu “Mustafa kemal’in tarih tezi” dediği bu meseleyi anlatmanın aslında bir saate bile sığmayacağını ifade edip konuya giriş yapıyor.

VİDEODAN SATIR BAŞLARI:

-Dünyada her inkılap yapan kadro tarihi kendisine göre tefsir eder. Ve kendi zuhurunu haklı kılacak esbab-ı mucibeyi tarihten çıkarır.

-Din bir milleti teşkil eden yegane unsur değildir ki Araplarla, acemlerle bir millet olacaktık! Din bir ümmeti teşkil eden yegane unsurdur. Ümmet ise milli birliklerin üzerindedir.

-1400 yıllık islam tarihinin en az 1200 yılı Türklerin liderliğinde geçmiştir. Bunu takdir etmemek nankörlüktür.

-Sen İmparatorluk varisisin. Irk üzerine devlet kurarsan işte bugün karşına Türk/Kürt mücadelesi çıkar.

-Mustafa kemal, Allahı da nizamını da reddetmiş, onun arkasından bu çıkmış. Mektep kitapları böyle beyanlarla doludur. Şimdi biz de onun fikirlerini reddediyoruz.

-Ah kanun olmasa… Bütün Kemalistlerin bilgisi toplansa benim bilgimin zekatı kadar olmaz.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ