Tekfir Nedir? Kimler Tekfir eder? Tekfir konusunda bilinmeyenler

   Ehli Sünnete göre tekfir meselesini ele alan youtuber Genç Hoca tekfirin şartlarını açıklıyor.

Videoda önemli üç başlık var:

   Tekfir Nedir? Tekfir “ben Müslümanlardanım” diyen, Müslüman olduğuna dair alametler bulunan bir kişiyi kafirlikle, mürtedlikle itham etmektir.

   1- EHLİ SÜNNETE GÖRE- tekfiri ancak kadı veya müftü yapar. Özellikle avam, bir Müslümanı mürted ilan edemez. Avam bir kimsenin bir Müslümanı tekfir etmesi haram görülmüştür. Çünkü şayet tekfir ettiği kişi müstahak değilse küfür ithamı kendisine dönecek ve kendisi kafir olacaktır. İsabet etmiş olsa bile ehli olmadığı halde hüküm verdiği için günahkar olacaktır. Bir cemaate lider olması durumu değiştirmez.

   2-Müçtehidlerin ihtilaf ettiği meselelerde tekfir yoktur. Yani ihtilafta kadı dahi mürted ilan edemez.

   3- Ayet ve hadislerde ve hatta müctehidlerin sözlerinde geçen her küfürdür ibaresi cahillerin anladığı gibi insanı ebedi cehenneme götüren küfür manasında değildir.

Videonun devamında bu üç maddenin içi doldurulup izah ediliyor. Buyrunuz:

PAYLAŞ