Seyyidül İstiğfar Duası

   Allahu Teala hazretlerine elbette içten ve samimi bir niyetle kendi lisanımızla da tevbe edebiliriz ancak bazı sözcükler vardır ki, Allahu Teala’nın rahmetini çekmektedir. İşte onlardan bir tanesi de Peygamber Efendimizin haber verdiği seyyidül istiğfar duasıdır.

   Şeddad İbni evs (Radıyallahu anh)den rivayete göre, Resulüllah (sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz “Seyyidü’l İstiğfar” (İstiğfarların efendisi) şudur buyurdu:
    “Ey Allahım! Benim Rabbim sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ben gücümün yettiği kadar senin ahdin ve va’din (sözün ve müjden) üzere sabitim. Ben, senin ihsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı da kabul ediyorum. öyleyse beni mağfiret eyle! Şu muhakkak ki, günahları senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.”

    İnsan akşama girerken bu duayı okuduğu zaman, o gece ölürse cennet ehlinden olur. Bu duayı sabaha girerken okuduğu zaman da o günde ölürse, o da cennet ehlindendir.” (Buhari, Deavat: 15, 7/150; Ebu Davud No: 5070; İbni Mace No: 3872)

   Elbetteki bu müjdeler sahih bir imana sahip olan mü’min kullar içindir. Rabbimiz cümlemizi bu müjdelere nail olanlardan eylesin.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ