İsmailağa Cemaati Yemek Duasının Türkçe manası

   Ali Haydar (Kuddise Sirrahu) Hazretlerinden gelen hadislerde geçen dualardan derlenmiş olan, İsmailağa Cemaatinde yaygın olarak yapılan yemek duası ve Türkçe anlamı


   Bütün hamdler Allahu Teala’ya mahsustur. Tekrar ve tekrar Allahu Teala’ya hamdolsun ki, o Allah bizden bir güç ve kuvvet olmaksızın bizi yedirdi, bizi içirdi, bizi doyurdu, bizi nimetlerine kandırdı, bize kafi geldi ve bizi barındırdı.

   Nice kimseler vardır ki bir kafi gelicisi ve bir barınak yeri yoktur. Bize her türlü nimetleri veren, bizi faziletli kılan ve bizi Müslümanlardan yapan Allah’a hamdolsun. Nimetlerini açık ve gizli olarak bolca ihsan eden Allah’a hamdolsun.

   Nimetlerine denk ve artırdıklarına kafi gelen bir hamd ile Allah’a hamdolsun. Ey Allah’ım bizi cehennem ateşinden koru. Şerli kimselerin şerrinden muhafaza eyle. Bizi iyi kullarının arasına ilhak et. Katında seçilmiş olan Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ve O’nun hayırlı ali hürmetine (dualarımızı kabul eyle.

   Allahım! Senden nimetlerin tamamını, afiyetin devamını ve son nefeste güzel son istiyoruz. Peygamberimizin, âlini, ashabının ve meşayıhın şerefli ruhlarına el-Fatiha…

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ