Resulüllah’tan Mahmud Efendi Hazretlerine uzanan Silsile

   Bir videoda hoca olarak tanınan şahsın birisi tasavvuf ehline çatarken “silsilesi var mı, silsilesi kuvvetli mi” gibi soruları eleştiriyordu. Kendince bunun saçmalığını ispat etme gayretine giriyordu.
   Halbuki aklı selim ile düşünüldüğü zaman bunun önemi ortaya çıkıyor.
   Tasavvuf yolu “ben oldum, erdim gelin sizi de erdireyim” gibi yerden bitme şeklinde yürünen bir yol değildir. Seni bir hocanın yetiştirmesi lazım, onu da bir hocanın yetiştirmesi lazım. Böylelikle halka Resulüllah’a ulaşıyor olması lazım ki, hak olan batıl olan dan ayrılsın.
   Silsile bu sebeple önemli…
   istismarın önünü kapatmak için önemli…
   Her önüne gelen, kafasına esen ben de şeyhim diye ortaya çıksa (ki var öyleleri) milletin malına mülküne göz dikse, eşine bacısına göz dikse ve en kötüsü yanlış inançlara sürüklese burada suçlu kim?
  Sen de suçlusun.. Sen bakacaksın bu kişi ehil mi? Kim yetiştirmiş, onu kim yetiştirmiş.. Buna şahit olan kim var? (Şeriattan taviz veriyor mu, sünnete bağlılığı nasıl bunları da tabi ki sorgulayacaksın öyle tabi olacaksın)
   Bu hatırlatmadan sonra videoya geçebiliriz…

PAYLAŞ