Mahmud Efendi hz: Yediğimiz lokmalar nereden? Haram mı?

Mahmud Efendi Hazretleri 20. sohbetinde gafletten uzak durmaya ve helal yemeye dikkat çekiyor.

Ey cemaat-i müslimin! Sizlere diyorum ki, tefsir okuyun okudukça Mevla Teala’ya hayran olursunuz.

Tefsir okunduğu halde Mevlaya hayran olunmuyor. Niçin? Çünkü insanları dünya sevgisi, haramlar sarhoş etti. Hazret-i Osman: “Kalplerde nifak olmasa insanlar Kur’an okumaktan doyamazlardı.” buyuruyor.

Nefsini tasviye ve tezkiye etmeye uğraşan bir insan bir lokma haram yese bidayetteki gaflet haline döner.

Acaba bizim yediğimiz lokmalarımız nereden? Haramdan mı? Faizden mi?

Hace Nakşibendi (kuddise sirruhu) bir evde misafir kalmıştı. Ev sahibinin oğulları abdest suyunu ısıtırlarken gafilane bir şekilde malayani (faydasız konuşma) ye dalmışlardı. Bunu fark eden Nakşibend-i Hazretleri o su ile abdest almadı.

PAYLAŞ