20 Soruluk Tefsire Giriş Testi

Sitemizde her hafta İslami bir test yayınlıyoruz. Bu testimiz Tefsir ilmine giriş yapan herkesin bilmesi gereken kavamlar ve bilgileri ile alakalıdır. (Sonuçlarınızı test bittikten sonra sayfayı aşağı doğru kaydırarak görebilirsiniz)

TEFSİRE GİRİŞ TESTİ

1 / 21

İlham, keşf, mükaşefe yoluyla elde edilen bilgi ile Kur'an ayetlerinin bir kısmını ya da tamamını açıklamaya çalışan tefsir türü hangisidir?

2 / 21

İbadet, muamelat ve ukubat gibi alanlara ait ayetlerle ilgilenip hükümler çıkartmaya çalışan tefsir türüne ne ad verilir?

3 / 21

Aralarında mana ilişkisi bulunan iki kelimeden birinin diğerinden alınması ve türetilmesine ne ad verilir?

4 / 21

Kendisinden ne kastedildiği anlaşılamayacak derecede kapalı olan, bir kısmı başka ayetle diğer kısmı ancak Hazreti Peygamberin açıklamasıyla anlaşılabilen ayetlere ne ad verilir?

5 / 21

Aşağıdakilerden hangisi Sahabenin tefsir kaynaklarından biri değildir?

6 / 21

Manası ve delaleti açık olan ihtimal ve teşabüh olmayan ayetlere ne denir?

7 / 21

Yalnızca rivayetlere bağlı kalmayıp dil, edebiyat, mantık kıyas ve başka ilimlere dayanan tefsire ne ad verilir?

8 / 21

Aşağıdakiler müfessirlerden hangisinin tefsirdeki metodu diğerlerinden farklıdır?

9 / 21

Kur'an'ı Tefsir eden alimlere ne ad verilir?

10 / 21

Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kur'an'da geçen bir kavramın anlamına ilişkin doğrudan bilgi sağlamaz?

11 / 21

Aşağıdakilerden hangisinin tefsiri Rivayet Tefsiridir?

12 / 21

Rey ve içtihadın ön planda olduğu Irak tefsir Ekolü'nün kurucusu olarak kabul edilen kişi kimdir?

13 / 21

Resulüllah, kendisine indirilen ayet sureleri, o devirde kullanılmakta olan yazı malzemelerine yazdırıyordu. Buna göre ince beyaz taşlara ne ad verilirdi?

14 / 21

İbn Cerir et-Taberi'nin "Câmiû'l-Beyan an Te'vili'l Kur'an" tefsiri hangi tefsir türüne girmektedir?

15 / 21

Farklı lehçelerden olması ya da az kullanılması sebebiyle manası anlaşılamayan ancak uzmanlarına başvurunca anlaşılan kapalı lafızları inceleyen ilim dalına ne ad verilir?

16 / 21

Aşağıdakilerden hangisi Şii tefsiridir?

17 / 21

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" hadisi Kur'an ilimlerinden hangisi hakkında bilgi vermektedir?

18 / 21

Kur'an-ı Kerim'de bir kelimenin farklı ayetlerde aynı manaya gelmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

19 / 21

Hz. Peygamberin okuma yazma bilmiyor oluşunu ifade etmek için kullanılan kavram hangisidir?

20 / 21

Hükmü veya lafzı kaldırılan ayetlere ne ad verilir?

21 / 21

Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) yatakta-uykulu halde iken inen ayetlere ne ad verilir?

TEST SONUCUNUZ

PUAN ORTALAMANIZ 48%

0%

PAYLAŞ

4 YORUM

  1. Avatar

    Allah razı olsun burada şii tefsir diye bahsettiğiniz Tefsir tibyan tefsirimi yoksa başka bir tefsirmi