20 Soruluk Tefsire Giriş Testi

Sitemizde her hafta İslami bir test yayınlıyoruz. Bu testimiz Tefsir ilmine giriş yapan herkesin bilmesi gereken kavamlar ve bilgileri ile alakalıdır. (Sonuçlarınızı test bittikten sonra sayfayı aşağı doğru kaydırarak görebilirsiniz)

TEFSİRE GİRİŞ TESTİ

1 / 21

Aşağıdakilerden hangisi Şii tefsiridir?

2 / 21

Aralarında mana ilişkisi bulunan iki kelimeden birinin diğerinden alınması ve türetilmesine ne ad verilir?

3 / 21

Kur'an-ı Kerim'de bir kelimenin farklı ayetlerde aynı manaya gelmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

4 / 21

İbn Cerir et-Taberi'nin "Câmiû'l-Beyan an Te'vili'l Kur'an" tefsiri hangi tefsir türüne girmektedir?

5 / 21

Rey ve içtihadın ön planda olduğu Irak tefsir Ekolü'nün kurucusu olarak kabul edilen kişi kimdir?

6 / 21

Hükmü veya lafzı kaldırılan ayetlere ne ad verilir?

7 / 21

Hz. Peygamberin okuma yazma bilmiyor oluşunu ifade etmek için kullanılan kavram hangisidir?

8 / 21

Farklı lehçelerden olması ya da az kullanılması sebebiyle manası anlaşılamayan ancak uzmanlarına başvurunca anlaşılan kapalı lafızları inceleyen ilim dalına ne ad verilir?

9 / 21

Yalnızca rivayetlere bağlı kalmayıp dil, edebiyat, mantık kıyas ve başka ilimlere dayanan tefsire ne ad verilir?

10 / 21

Aşağıdakilerden hangisinin tefsiri Rivayet Tefsiridir?

11 / 21

İbadet, muamelat ve ukubat gibi alanlara ait ayetlerle ilgilenip hükümler çıkartmaya çalışan tefsir türüne ne ad verilir?

12 / 21

Kur'an'ı Tefsir eden alimlere ne ad verilir?

13 / 21

İlham, keşf, mükaşefe yoluyla elde edilen bilgi ile Kur'an ayetlerinin bir kısmını ya da tamamını açıklamaya çalışan tefsir türü hangisidir?

14 / 21

Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) yatakta-uykulu halde iken inen ayetlere ne ad verilir?

15 / 21

Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kur'an'da geçen bir kavramın anlamına ilişkin doğrudan bilgi sağlamaz?

16 / 21

Resulüllah, kendisine indirilen ayet sureleri, o devirde kullanılmakta olan yazı malzemelerine yazdırıyordu. Buna göre ince beyaz taşlara ne ad verilirdi?

17 / 21

Kendisinden ne kastedildiği anlaşılamayacak derecede kapalı olan, bir kısmı başka ayetle diğer kısmı ancak Hazreti Peygamberin açıklamasıyla anlaşılabilen ayetlere ne ad verilir?

18 / 21

Aşağıdakilerden hangisi Sahabenin tefsir kaynaklarından biri değildir?

19 / 21

Manası ve delaleti açık olan ihtimal ve teşabüh olmayan ayetlere ne denir?

20 / 21

Aşağıdakiler müfessirlerden hangisinin tefsirdeki metodu diğerlerinden farklıdır?

21 / 21

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" hadisi Kur'an ilimlerinden hangisi hakkında bilgi vermektedir?

TEST SONUCUNUZ

PUAN ORTALAMANIZ 47%

0%

PAYLAŞ

4 Yorum yapılmış “20 Soruluk Tefsire Giriş Testi

  1. Allah razı olsun burada şii tefsir diye bahsettiğiniz Tefsir tibyan tefsirimi yoksa başka bir tefsirmi

Zaman aşımına uğramış, yoruma kapalı