20 Soruluk Akaid Testi

Sitemizde her hafta İslami bir test yayınlıyoruz. Bu testimiz Müslümanların inanç sistemi dediğimiz “itikat ilmi” ile alakalı olup giriş seviyesindedir. (Sonuçlarınızı test bittikten sonra sayfayı aşağı doğru kaydırarak görebilirsiniz)

AKAİDE GİRİŞ

1 / 20

Peygamberimiz ve ashabından gelen İslamı temsil eden, İslamın ana caddesi olan inanç sistemine ne ad verilir?

2 / 20

Kur'an ayetleri ile iftiralardan temizlenen mü'minlerin annesi Hz. Aişe'ye iftira eden, imamları masum görmekle maruf sapık fırka hangisidir?

3 / 20

İmanın nicelik ve nitelik açısından artıp azalacağını, iyi fiillerin imanı kuvvetlendirip günahların imanı eksilteceğini iddia eden ekoller hangileridir?

4 / 20

"Kelam ilmi Ehli Sünnet akidesini muhafaza etmeye ve bu akideyi bid'at ehlinin bozulmasından korumayı gaye edinmiş bir ilimdir" tarifi kime aittir?

5 / 20

Kitab-ı Tevhid kimin eseridir?

6 / 20

Adı İmam Ebu Mensur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud olan, nakil ve akıl arasında mutedil bir yol tutup Ehli Sünnetin inancını sistemleştiren zat kimdir?

7 / 20

Aşağıdakilerden hangisi "din" kelimesinin karşılığı olan manalardan değildir?

8 / 20

Haricilik ve Mutezileye tepki olarak ortaya çıkan, büyük günah işleyen kimseyle ilgili kararı Allah'a bırakan ekol hangisidir?

9 / 20

İmam Ebu Hanife'nin "en büyük fıkıh" dediği akaid ile alakalı eseri hangisidir?

10 / 20

Peygamberimizin "öldükleri zaman cenazelerine gitmeyin" buyurduğu "bu ümmetin mecusileri" diye tabir ettiği gurup kimlerdir?

11 / 20

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine verilen isimlerden değildir:

12 / 20

Hazreti Peygamberden sonra sahabelerin aralarında çıkan ihtilafta doğan, "tekfir" ile ön plana çıkan ilk sapık inanç akımı hangisidir?

13 / 20

Saltanata geçer geçmez kelam konusunda çekişmeyi yasaklayan Abbasi halifesi kimdir?

14 / 20

  • Kulda cüz'i irade vardır, o iradesiyle seçimini yapar, Allah da onun seçimine göre fiilini yaratır
  • Allah, kendi fiilini yaratacak insanı yaratmıştır. Dolayısıyla kul fiilinin yaratıcısıdır
  • İnsanın fiilini seçme iradesi yoktur. İnsan Allah'ın belirlediği fiilleri yapmaya mecburdur

   Bu üç görüşe sahip mezhepler hangisinde doğru olarak sıralanmıştır.

15 / 20

"Kul kendi fiillerini kendi iradesi ile yapar, Allah'ın bir dahli yoktur" inancına sahip Mutezile'nin kurucusu kimdir?

16 / 20

40 sene aralarında kaldığı halde gerçeği gördüğü için aleyhlerine dönüp yaptığı mücadele ile Mutezile'yi çökerten alim kimdir?

17 / 20

Hangisi Müteahhirin olarak nitelendirilen kelamcılardan değildir?

18 / 20

Hulul inancıyla Hazreti Ali'ye ilahlık atfetme gibi aşırılıkları olanlar Şianın hangi koluna mensubtur?

19 / 20

Müteşabih ayetleri yorumlayarak Allah'a mekan isnat edip Arşa oturduğunu iddia eden ve Ehli Sünnet tarafından mücessimeden olduğu tescillenen alim kimdir?

20 / 20

Bazı alt konularda farklı görüşleri bulunsa da temel Ehli Sünnet itikadında birleşen iki mezhep hangisidir?

TEST SONUCUNUZ

PUAN ORTALAMANIZ 61%

0%

Düşüncelerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz…

PAYLAŞ

7 Yorum yapılmış “20 Soruluk Akaid Testi

  1. Geçenki testten 5 yanlış vardı. Bunda da 4 yanlış çıktı. Giderek azalıyoruz hamdolsun 🙂

    Devamı gelsin lütfen. Çok sağ olun herkese 🙂

  2. Faydalı bir çalışma olmuş ama akaidin giriş seviyesi olduğuna emin misiniz?

  3. çok yararlı bir çalışma devamı mutlaka olmalı… Allah razı olsun

  4. Çok güzel oluyor bu testler. Devamı gelsin inşallah. Tefsir fıkıh islam kültürü her alanda olsun

Zaman aşımına uğramış, yoruma kapalı