İslam ülkelerinde yahudi oyunları

Yahudilerin İslam ülkelerinde uygulamaya çalıştığı talimatlar.

1-Radyo,televizyon,gazete,sinema,mecmua ve kitaplar üzerindeki kontrolünüzü artırınız.
2-Hukuk, tıp, kimya ve buna benzer bütün tahsillerden Yahudi olmayanları özellikle müslümanları uzak tutunuz. Bilhassa yahudileri bu şubelerde okumaya teşvik ediniz.
3-Gayri yahudilerin mektep ve kolejlerini ihtilal merkezi haline getiriniz.
4-Yahudi olmayan milletlerin peygamberlerini gülünç şekle sokup onları rezil edecek mevzuları icat edip,yahudi olmayanlar arasında tefrka ve nifak çıkarınız.
5-Yahudi olmayanların dini müesseselerini zayıflatıp bizlere karşı da kardeşlik hislerini telkin ediniz.
6-Bizden olmayanların kadın ve çocuklarının ahlakını ifsat ediniz.
7-Değişik insanlar arasında nifak ve mücadele tohumları ekiniz. Irkları birbirine düşman kılınız.
8-Politikacıları satın alıp, hükümetleri çürütünüz.
9-Memleketlere girme imkanını ve kanunlarını kolaylaştırınız.
10-Her vasıtaya müracaat ederek para üzerindeki hakimiyetinizi takviye ediniz.
11-Türlü hile ve desiseler kullanarak işçileri elde tutunuz. Mitingler tertip ediniz, grevler yaptırnız, bu mevzuda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyiniz.

MASONLUK VE KOMİNİSTLİĞİN ARKASINDAKİ YÜZ
Aydın tabaka arasında masonluğu, halk tabakası arasında koministliği yaymaya çalışan siyonistlerin dikkat çeken bir başka protokolleri de şöyledir:
1-Genç nesilleri değişik ahlaklarla ifsat ediniz.
2-Aile hayatını yıkmalı
3-İnsanları kötülükleriyle tahakküm altına almalı onlara şantaj yapmalı.
4-Sanat bahanesiyle edebiyatı mestehcen şehevi kalıba dökmeli.
5-Mukeddesata hürmeti tahrip etmeli. Hürmetle anılan insanlar hakkında rezilane vakalar uydurarak onların itibarlarını kırmalı.
6-Son derece lüks hayatı, baş döndürücü modaları, çılgınca olan israfı teşvik etmeli, basit şeylerden zevk alma özelliğini derece derece ortadan kaldırmalı.
7-İnsanların dikkatlerini avam eğlenceler,oyunlar,haddi aşan spor eğlenceleriyle oyalamalı, bu gibi şeylerle halkı meşgul ederek düşünmekten alıkoymalı.
8-Uyuşturucu yaygınlaştırılıp vücutlar onun zehriyle tahrip edilmeli.
9-Hayat pahalılığı karşısında işçilerin menfaatine olmayacak şekilde maaşları artırılmalı
10-Milletler arasında ihtilaf,kin ve nefreti körükleyerek, silah miktarı artırılmalı.

İNGİLİZ MİSYONERİ ZEVİMER NE DİYOR?
”Bir bardak içki ve bir çıplak dansözün Muhammed’in dinine uyanlarda yapacağı tahribatı,bin tane top yapamaz. O halde Müslümanları içki ve şehvet bataklığında boğmaya çalışınız”

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ