Kızlar okumasın diyorsunuz hastanede kadın doktor arıyorsunuz diyenlere cevap

   Efendi Hazretlerimiz yıllardır kız çocuklarının okullarda okutulmasına karşı çıkmış ve bunun mücadelesini vermiştir. Hatta liseli bir kızla arasında geçen diyaloğu (Efendi Hazretleri kadınlar ile onlara bakmadan konuşur) şöyle anlatır:
   Bir gün liseli bir kız ile konuştum, ona: “Liseye gitmemesi gerektiğini” anlatmıştım. O da: “Anne ve babam lisede okumamı istiyorlar.” demişti. Ben de: “Anne ve babasının doğru olmayan bir şeyi istediklerini, kendisinin onlara uymaması gerektiğini, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin böyle emrettiğini” söylemiştim. Liseli kızımız ne dese gerek: “Hoca efendi bir defa bu yola girdim, mecburen devam edeceğim.”
   Buna binaen bende şöyle dedim: “Yavrum! Sen bir yerden evine gitmek üzere yola çıksan, bir de baksan ki, senin evinin bulunduğu sokağa değil de yanlışlıkla bir başka sokağa girmişsin ne yaparsın? ‘Olsun yanlışlıkla da olsa ben bu sokağa girdim yoluma devam edeceğim’ der misin?

   Efendi hazretlerimizin uyarılarının ne kadar mühim olduğu bu gün anlaşılmaktadır. Okul sistemi, ilköğrenimde aldığı çocuğun imanını, ahlakını, edebini –buğdayın tanesini sapından ayıran- bir makine gibi ayıklamakta ve öylece toplum hayatına atmaktadIr. Sonra da o kişi veya kişilerden toplum veya din adına hayır beklenmektedir.

HEM OKUMAYIN DİYORSUNUZ, HEM DE…
   Kız çocuklarınızı okutmayın deyip tehlikeleri sıralayınca “hem kız çocuklarını okutmayın diyorsunuz hem de hastaneye gidince bayan doktor arıyorsunuz” diyerek kendilerine delilsiz dayanaksız bahaneler üretiyorlar. Bunlara kısa kısa cevap vermeye çalışacağız.

1- Doktor olma niyetiyle okuyan kişinin doktor olacağı belli değildir.
2- Okuyan bütün kız çocuklarının doktor olması imkânsızdır. Bu felsefeyle doktor olanları ayırsak diğerlerini ne ile savunacaksınız?
3- Bu felsefe ile bakacak olsak bile kadın doktorların sadece kadınlara bakmak gibi bir lüksü olmadığından gelen erkekleri de tedavi edeceklerinden bu da ayrı bir haram olacaktır.
4- Dinimize göre bir bayanın zaruri durumlarda en mahrem yerini bile erkek doktora açması caizdir. Ama bir kadının erkeği tedavi etmesi caiz değildir.
5- Özellikle kızlar ergenlik çağına erken girdiği, o halde iken okullarda tesettür emrini yerine getirmedikleri için ayrıca günaha girilmektedir.
6- Okurken eğer saçını açıyorsa bu ayır bir haramdır
7- Okurken dar elbiseler ile gidiyor, tesettürü yerine getirmiyorsa bu arı bir haramdır
8- Okurken devamlı surette erkekler ile muhatap olduklarından ayrı bir haram işlemiş olmaktadırlar.
9- Şüpheli bir sebep için muhakkak bir günaha girilmez.

   Bir Müslüman kadın, tedavi olacağı hastanede elbette öncelikle bir bayan doktoru araştırmak zorundadır. Kadın doktorun olmaması halinde ise Müslüman erkek bir doktora tedavi olabilir…

   Böyle olduğu halde gerçekleşeceği belli olmayan (gerçekleşse bile mahzurlu olan) bir netice için , bunca harama girilmesi caiz değildir.

   Kaldı ki, günümüzde özellikle liselerde başlayan Üniversitede devam eden iğrençlikleri şuraya döksek mideniz kaldırmaz.

   Bu konuda bilgi edinmek istiyorsanız liselerde tamirat, tadilat ve boya işlerinde çalışan ustalara sorun. Şahit oldukları olayları anlatırken sizin yüzünüz kızaracak, mideniz bulanacak ve eğer kızınız okuyorsa “eyvah!” diyeceksiniz.

   Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere kız çocuklarımızın başları örtülü olsa bile şu karma sistemde okumasının dini ve ahlaki yönden bir çok sakıncası vardır.

KIZLAR OKULA, KARDELEN PROJELERİ YAHUDİ PROJELERİ
   Özellikle Tüsiad gibi kuruluşların büyük destekler verdiği “kardelen” ve “haydi kızlar okula” gibi projeler kızlarımızı bu girdabın içine çekmek için başlatılan projelerdir.

   “Kardelen” isminin seçilmesi bile bir mana taşımaktadır. Bu proje çoğunlukla başörtüsü yüzünden okumayanları hedef almak için başlatıldığından, tabii örtüsü olan karı delerek dışarı çıkan “kardelen” gibi siz de örtünüzü çıkarıp gelin manasında bir amaç gütmektedir.

   Diyeceksiniz ki “okumasın da cahil mi kalsın?”

   Sanki okuyanlar allame-i cihan oluyor! Türkiye “okur yazar cahil”lerle doludur. Eğitim seviyesi yükseldikçe cahilliğin arttığı bir ülkedir. Çünkü eğitim sistemi çarpıktır.

NE YAPILABİLİR?
   Bu gün resmi – gayri resmi birçok kız Kuran kursu mevcut. Kızlarımız buralara gitseler, nezih ortamlarda harama bulaşmadan dinlerini öğrenip, diğer okul derslerini de görseler ne güzel olur.

   Dini ve dünyevi bir ders düzeni konulsa, şuurlu bir nesli yetiştirecek, Fatihler doğuracak analar yetiştirilse ne güzel olur.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ