Vehhabilerin akıl dışı görüntüleri

Dünyanın bir ucunda veya herhangi bir ülkede, beldede veya köyde kasabada batıl bir oluşum, din ile İslam ile alakası olmayan veya istismar eden bir yapı ve bu yapıya mensup insanların yanlış davranışları olsa, bunlar da biraz sarık ve cübbe ile tarikat mensubu gibiyse, İngiliz coşturması, Suud patentli vehhabi selefiler bu görüntüyü alır ve “işte tarikatların sapıklığı” “işte tasavvuf sapıklığı” diye yaymaya çalışırlar. Halbuki o görüntüdekilerin tarikat ve tasavvuf ile alakası yoktur. Bizim saf Müslümanlar da “aa bunlar hakikaten azmış, yoldan çıkmış, İslamı bozmuşlar” diye kanar bu çakallara.

   Harici zihniyeti ile Kur’an-ı kendi heva ve heveslerine göre yorumlayıp, hadislerden işlerine gelmeyeni (aynı kaynaktan da olsa) kabul etmeyen bu zihniyet, kendi icazetli oldukları “Suud”daki hakiki, gerçek sapıklığı nedense görmedi, göremedi.

İşte genç hocanın yorumuyla o görüntüler:

PAYLAŞ