İlahiyat dekanlar konseyinin sunnilik şuursuzluğu

İlahiyat ve İslami ilimler Dekanları Konseyi’nin 15 Temmuz için yayınladığı bildiride kullandığı “Sunni İslam yorumu” ifadesi tepkilere sebep oldu. Ehli Sünneti diğer sonradan türeyen bid’at mezhepler gibi bir yorum olarak lanse etmeleri nasıl bir şuursuzluk içinde olduklarını gözler önüne serdi.

Tepkisini dile getiren Bedri Gencer Hocaefendi şöyle bir açıklamayla bu metni paylaştı:

“İlahiyatçıların “Sünnî İslâm yorumu” tabiri bizzat FETÖ’yü üreten zihniyeti ele veriyor: Sünnîlik İslâm’ın bir yorumuysa FETÖ de bir yorumudur. Hâlbuki Sünnîlik (Mezheb-i Ehl-i Sünnet ve Cemaat), dinde Hakim Yorum veya Ana Yol değil, Peygamberimizin açtığı, Ashabının yürüdüğü, Ümmetin birleştiği Kurân’da Sebilü’l-Mü’minîn(Müminlerin Yolu)denen Âmentü’ye dayalı Hak Yoldur. İlahiyat bu hakikati kavramadıkça oryantalizmin taklidi,(Abant’ta işbirliği yaptığı)FETÖ üreticisi olmaktan kurtulamayacaktır.”

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ