İnönü’nün hatıratında şapka itirafı

Merhum Kadir Mısıroğlu’nun şiddetle okumanızı tavsiye ettiğimiz Boykot eserinde geçen bir malumat bu milletin başına örülen çorapların niyetini ortaya koyuyor:

İslam’a nefretle yola çıkılınca, O’nun icab ettirdiği her şeye karşı olmak elbette tabiileşecekti.

Buna bir de teknikte ileri gitmiş olan Batı Alemi’ne hayranlığı eklerseniz, Kemalist İnkılabların fikri ve ruhi (psikolojik) saiklerini kavramış olursuz. Medeni olmanın icabı diye kılıf uydurularak girişilen inkılabların temeli bu iki saiktir.

İnkılapların bu iki temel saike dayandığını isbat için yüzlerce delil gösterilebilirse de biz burada sadece birini zikredelim. İnkılabın ikinci adamı İnönü, Ulus Gazetesi’nde yayınlanan hatıratında diyor ki;

“Şapka inkılabından sonra diğer bir arkadaşımızın, Ankara Valisi
Yahya Galib Bey’ in bir ziyaretini hatırlarım. Aynı zamanda meb’us
olarak bulunan Yahya Galib Bey de çok yakınımızdı. Bir teklifi vardı.
Nedir? dedim.

“Şapkanın orta yerine bir ay yıldız koyalım. Diğer milletlerden farkımız
belli olur” dedi. Teklifi bu. Yahya Galib Bey’ e:

“Canım, biz bunları fark olmasın diye yapıyoruz. Sen ne teklif ediyorsun” tarzında çıkıştım. (Bkz. Ulus Gazetesi, 5 Nisan 1969 tarihli nüsha).

(Kadir Mısıroğlu, Boykot; S.39; 10 nolu dipnot)

Evet, gavurdan farkımız olmasın diye yapıyorlardı. Sarık giymeye Araplaşmak diyenler Yunanlaşmaya razı edilmişti…

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ