Şiilerin tarihten bu güne İslam alemine darbeleri

Yazar Harun Çetin Facebook’tan önemli bir tecrübesini paylaştı:

Tarih okumalarımı hulasa ettim ve şunu gördüm:

▪Emevileri yıkan Şii Horasanî hareketi,
▪I. Abbasilerin belini kıran Şii Büveyhiler,
▪II. Abbasileri yıkan Moğollarla işbirliği eden Şii Fatimiler,
▪Selçuklularının belini kıran Şia Batıniler,
▪Gaznelilerin belini kıran Batiniler,

▪Samanilerin belini kıran Şii Karamitalar,
▪Zengilere defalarca ihanet edip, Müslümanlara karşı Haçlı ittifakına destek veren Şii Fatimiler,
▪Eyyübilere karşı Haçlılarla ittifak yapan Şii Fatimiler,
▪Şeybanileri yıkan Şii Safeviler,
▪Osmanlı’nın İslam dünyası ile bütünleşmesine mani olan Şii Safeviler,
▪Timurilere çektiren Şii Hurufiler,

▪Ve bugün Afganistan’ı ABD’ye işgal ettiren Şii İran,
▪Irak’ı işgal ettiren Şii İran,
▪Lübnan ve Filistin üzerinde oyunlar oynayan Şii Hizbullah,
▪Şiî Hilali projesiyle tüm İslam aleminin kana boyanması için Haçlılarla ittifak eden Şii İran,

Ama Şiilerin bu uzun ihanet tarihini unutan ve bugünkü hile ve desiselerinden gafil olan ve “onlar da kardeşimiz, ittifak edelim, vahdet kılalım” diyen Ömer Amcam, Ebubekir Dayım, Osman Abim vesaire. Gafilliğe devam etmeye, uyumaya devam edersek sırf ismi Aişe, Hafsa diye kızlarımızı kirletecekler, sırf ismi Ömer diye çocuklarımızı toplayıp Irak’ta olduğu gibi fırınlarda yakacaklar! Kafirlere karşı herkes zaten müteyakkız halde!

Aslolan halkımızın kendi akidesini muhafaza etmek olduğu gibi, bu bizden gözüken sahabe düşmanı, ırz düşmanı rafizilere karşı ve ülke içinde kültürel faaliyetler adı altındaki örgütlenmelerine, hüseyniye dedikleri mescid-i dırarlar açmalarına karşı uyanık ve müteakib olmak zorundayız.

Unutmayın bir zamanlar İran coğrafyası Ehl-i Sünnetin kalesi ve gözbebeği idi, ama işgal edilip, âlimler kazanlara atılıp yakılıp, Sünnî halk katledilip bir coğrafya Şiileştirildi ve hatta bu bâtıl fırkanın merkezi hâline getirildi. Bu hakikatleri nefesimiz yettikçe devamlı devamlı anlatmak zorundayız.

PAYLAŞ