Tartışmanın Zararları Nelerdir?

Münakaşanın zararları nelerdir? Birbiriyle tartışan iki sahabenin sebep olduğu şey nedir?

Ubâde bin Sâmit (r.a) şöyle anlatır:

“Bir gün Rasûlullah (s.a.v) Kadir Gecesi’ni haber vermek üzere Hâne-i Saâdetleri’nden çıkmışlardı. Tam o esnâda müslümanlardan iki kişi kavga etti. Efendimiz (s.a.v):

«‒Ben size Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğunu haber vermek için çıkmıştım, filan ile filan kavga edince o bilgi kaldırıldı (yani bana unutturuldu). İhtimal ki bu durum hakkınızda daha hayırlıdır. Artık Kadir Gecesi’ni (yirmiden sonraki) yedinci, dokuzuncu veya beşinci gecelerde arayınız!» buyurdular.” (Buhârî, Îmân, 36)

Bu iki kişi, ibadet ve zikir mahalli olan mescidde kavga ettiler, Allah Rasûlü’nün huzûr-i âlîlerinde seslerini yükselttiler. Hâlbuki Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin! Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın; yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir.” (el-Hucurât, 2)

 Bu sebeple Kadir Gecesi’nin bilgisi kaldırıldı. Demek ki münâkaşa, tartışma ve kavga o kadar kötü bir şey ki, hele Allah Rasûlü’nün huzûr-i âlîlerinde hürmetsizlik yapmak, ses yükseltmek öyle büyük bir günah ki iki kişi bu hataya düşünce umum olarak bütün mü’minler cezalandırılmıştır.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Mescid-i Nebevi’den 111 Hatıra, Erkam Yayınları

PAYLAŞ