Bilinmesi Gereken 4 Şey

İnsanoğlu şu 4 şeyden hesaba çekilmeden asla yerinden ayrılmaz:
1- Ömrünü nerede nasıl tükettiğinden
2- İlimi ile nasıl amel ettiğinden
3- Malını nasıl kazanıp, nerede harcadığından
4- Gençliğini nerede harcadığından (Riyazüssalihin c1-s.441)
 
Asr Suresinde belirtilen Kurtuluşa eren 4 kişi
1- İman edenler
2- Salih amel işleyenler
3- Birbirine hakkı tavsiye edenler
4- Birbirine sabrı tavsiye edenler
 
Feyzul Kadir’de geçtiğine göre Sahabe-i Kiram şu 4 şeyden kaçınırlardı
1- İmamlıktan
2- Vasilikten
3- Emanetçilikten
4- Fetva vermekten
 
Cahilliğin alameti 4 tür
1- Ahmağa fikir danışmak
2- Cahile para vermek
3- Liyakatli dost öğüdünü dinlememek
4- Dünyadan ibret almamak (Feridüddin Attar)
 
Nisa suresi 69 da Allah’ın nimet verdiği belirtilen 4 sınıf insan
1- Peygamberler
2- Sıdıklar
3- Şehitler
4- Salihler
 
Kur’an-ı Kerimde cehennemliklerin 4 vasfı
-Sizi cehenneme sokan şeyler nelerdir? Cehennemlikler şöyle cevap verirler.
1- Biz namaz kılanlardan değildik
2- Yoksulu yedirip giydirmezdik
3- Bizde batıla dalanlarla beraber dalardık
4- Ceza ve hesap gününü (ahireti) yalan sayardık (Müddessir 42-42, Zümer 56, Kaf 24-25-26)
 
Ulema buyurdu ki, kalbin hasta olmasının alameti 4 tür
1- İbadetten lezzet almaz
2- Allah’tan korkmaz
3- Eşyaya mahlûkat gözü ile bakmaz
4- Dinlediği ilim ve nasihatten tesirlenmez
 
Bedri Dilşad şu 4 vasfı olan ile dostluğu tavsiye etmiştir
1- Akıllı olması
2- Güzel ahlaklı olması
3- Selamet ve insaflı olması
4- Islaha rağbet etmesi
 
Peygamberimiz buyurdular ki, kadın 4 şey için nikâhlanır
1- Malı
2- Güzelliği
3- Şerefi
4- Dindarlığı
Siz din güzelliğini seçin.(Buhari)
 
Bedbahtlığın alameti 4 tür
1- Gözün yaş dökmemesi
2- Kalp katılığı
3- Alçak gönüllü olma
4- Ebedi yaşam hırsı (Münavi Feyzül Kadir)
 
İlim öğrenmek için 4 hususa riayet şarttır
1- Sükût edip dinlemek
2- Ezber yapmak
3- Bildiğini tatbik etmek
4- Sonra başkalarına öğretmek (Yahya bin Muaz)
 
Ticaretçide şu 4 özellik bulunursa Allah onun kazancını halal ve bereketli kılar
1- Malı alırken kötülemezse
2- Malı satarken övmezse
3- Müşteriden malın kusurunu gizlemezse
4- Alışverişte yemin etmezse (Münziri a.g.e 2/586)
 
Peygamberimiz buyurdular ki, Allah şu 4 kişiye buğz eder, onları sevmez
1- Çok yemin eden satıcıya
2- Kibirli olan fakire
3- Zina eden ihtiyara
4- Zulüm eden idareciye
 
Bir hadisi şerifte, Allah kıyamet günü şu 4 insanı, şu 4 sınıfa delil gösterecektir
1- Hazreti Süleyman’ı zenginlere (Malı Allaha ibadete engel olmadı)
2- Hazreti Yusuf’u kölelere (Köle olması kulluğuna mani olamadı)
3- Hazreti İsa’yı fakirlere (Fakirdi ama Rabbine ibadetten geri durmadı)
4- Hazreti Eyyub’u bela ve sabır sahiplerine. (Belalar onu Rabbine daha çok yaklaştırdı)
 
Şah-ı Nakşibendî Hazretleri namazda huşu için 4 şey tavsiye ediyor
1- Helal lokma yemek
2- Abdest sırasında gafletten uzak olmak
3- İlk tekbiri alırken kendini huzurda bilmek
4- Namaz dışında da hakkı asla unutmamak
 
Peygamberimizin amcası Abbas (Radıyallahu anh) 4 tavsiyede bulunuyor
1- Devlet adamlarına asla sırrını açma
2- Onlara asla yalan söyleme
3- Onlara nasihat ederken yumuşak olma
4- Yanlarında kimsenin gıybetini yapma
 
Ebul Hasan El Hirevi buyurdu ki, hikmet şu 4 şeyden fışkırır
1-Günaha karşı pişmanlık
2- Ölüme hazırlanmak
3- Midenin tamamen doldurulmaması
4- Dünyaya kapılmayan zahitlerle sohbet
 
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ
Etiketler