Mucizeye şahit olun! Peygamberimizin haber verdiği mesafeler aynı çıktı

Peygamberimizin hadis-i şeriflerini inceledikçe mucizelere şahid oluyor ve hayrete düşüyorsunuz. İşte bunlardan bir tanesi de işaret ettiği iki farklı yerin ölçüsünün aynı olması.

Cennet kapılarını tasvir ederken, bir kapı kanadının pervazına uzaklığı Mekke ile Busra veya Mekke ile Hecr arası kadardır, diyerek iki ayrı ölçü vermektedir.

Bugünkü teknikle Busra ve Hecr’in Mekke’ye eşit uzaklıkta, 794 mil olduğu öğrenilmiştir.

(Buhari, Tefsir, 4712; Müslim, İman, 194)

O dönemde şehir uzaklıklarının böyle hassas olarak bilinmediği aşikardır. Bunun bilinebilmesi ise ancak bir mucizedir.

PAYLAŞ