İsmailağa camiasından “İslam oyunları” adlı etkinliğe tepki

Yeryüzündeki zulmün temel sebebi, Allah Teâlâ’nın ahkâm ve adaletini hâkim kılacak İslâmî nizâmdan yoksunluktur. Bu sebeple, İslâm Birliği her mü’minin esas gayesidir. Bu doğrultuda atılan adımlar ümit verici olmakla beraber, her işte olduğu gibi bu faaliyetlerde de muvaffakiyet ancak şer’î esaslara riayetle mümkün olacaktır.

Bu itibarla, İslâm Birliği Teşkilatının düzenlediği ilmî çalışmaların haricinde çeşitli dallarda icra edilen sportif faaliyetler bu gayenin uzağında kalmış, sporcuların vaziyeti İslâmî ölçülerin dışına taşmış ve dinî ahkâma aykırı bu durumun “islâmî” sıfatıyla icrası bir garabete dönüşmüştür. Milletimizin bu duruma gösterdiği tepki inanıyoruz ki ayni hatanın tekrarlanmaması konusunda farkındalık oluşturacak ve yetkililer gerekeni yapacaktır.

Muhakkak ki Müslümanların İslâm Birliği hususunda ortaya koyduğu güç ve gayret daha dikkatli ve özenli sarf edilmeli, bilhassa tefrikanın giderilebilmesi için gerekli tebliğ ve irşad çalışmalarına öncelik verilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSMAİLAĞA CAMİİ İLİM VE HİZMET VAKFI

PAYLAŞ
Etiketler