Fatih Altaylı fena rezil oldu. Böyle cehalet görülmedi

Cahil Fatih Altaylı şöyle diyor:

Hz. Muhammed de, Zeyd’i azad etmiş ve “evlatlık” olarak almıştır. Ve “Mirasına dahil etmiştir”(İslam Ansiklopedisi Zeyd b. Harise maddesi) Yani evlatlık mirasa dahil edilmez sözü Diyanet’in doğru olmayan sözüdür. Hz Muhammed’in sünnetinde evlatlığın mirasa dahil edilmesi vardır. Yine bu kilise etkisindeki sözde İslamcı güruhun sakladığı, Zeyd’in bizzat Hz. Muhammed tarafından halasının kızıyla evlendirildiğidir. Hz Muhammed bu evliliği Zeyd’in kölelikten gelmesi nedeniyle toplumda hor görülmesinden dolayı istediği ve onun aileden biri olduğunu göstermeyi amaçladığı bilinir. Ancak Zeyd ile Zeyneb’in evlilikleri iyi gitmeyince ve eşi Zeyd’i sürekli aşağılamaya kalkınca Hz. Muhammed bu evliliği Zeyd’in de kalbini kırmayacak bir şekilde bitirmek için devreye girmiştir. Kuzeni Zeyneb’i eş olarak almasının ise sadece ve sadece Zeyneb’in boşanmış bir kadın olarak toplumdaki yerinin zayıflamasını engellemek maksadıyla olduğu söylenir. Yani Diyanet’in ayıplı fetvasının bu olayla uzak yakın ilgisi yoktur. Sözde İslamcılara, İslam tarihi üzerine ders vermek zorunda kalmam ise benim değil, onların ayıbıdır.

UTANMAZ CAHİLE CEVAP:

Ömer Faruk Korkmaz Hocaefendi bu cahile madde madde cevapverdi:

Zeyd’in Hz. Peygamber’e mirasçı olduğunu söylemiş ve İslâm Ansiklopedisini kaynak vermişsin. Bu da senin bu mevzulara yaklaşımdaki seviye (sizliği)ni gösterir. Belli ki ansiklopedik bilginin mahiyeti ve işleviyle ilgili de pek bir bilgin yok. Öğrenmelisin!

Zira ansiklopedik bilgi ile mesele tahlil edilmez. Muhtelif malumat elde edilir. Sense kem âletle kemâlat oluşturma peşindesin. Bir de kalkmış bu yetersizliğinle ona buna ders vermekten dem vuruyorsun. Önce okumalı, öğrenmeli sonra da haddini bilebilmeyi denemelisin!

Zeyd’in Peygamber aleyhisselâm’a varis olması önceki dönem itibarıyladır. Sonra inen Ahzâb 5 ve 40 ayetleriyle bu durum neshedilmiştir. Ve evlatlık müessesesi topyekûn kaldırılmıştır. Bulduğun bilginin delil değerini bilmezsen zırvalaman kaçınılmaz olur. Ve de öyle olmuş.

Bir yerlerden duyduğun sünnet kelimesini de burada kullanmayı ihmal etmemişsin. Bu alana hâkim görüneceksin ya! Hz. Peygamber’in sünnetinde evlatlığın mirasa dahil edilmesi vardır diyorsun.Sakın bunu ulu orta yerlerde bir daha söyleme! Gizle cehaletini belki biliyor sanırlar.

Hz. Peygamber’in Zeynep validemizle evlenme sebebinin de toplumdaki yerinin zayıflamasını engellemek maksadıyla olduğunu söylemişsin. Kaynak var mı? Tabi ki de yok. Çünkü böyle bir şey yok.

Fakat bu ülkede fetva merciinin bir sahibinin olmadığını, İslâmî meselelerde yanlış bilgilendirme yapmanın bir bedeli olmadığını bildiğin için herze literatürüne bir katkıda ben sağlayayım demişsin. Yalandan kim ölmüş öyle değil mi? Peki ama bu nasıl bir ahlâkî yozlaşma?

Anlaşılan o ki ya okuduğunu anlayamama kusurun ya da anladığın halde okuduğuna ihanet etme zaafın var. İkisi de birbirinden kötü. Zira referans aldığın İslam ansiklopedisindeki şu cümleyi nasıl görmedin:

“Resûlullah’ın Zeyneb’le evlenmesinin asıl sebebi sözü geçen katı Arap âdetinin bizzat onun uygulamasıyla ortadan kaldırılmasıdır.” Yani evlatlık müessesesinin o günkü yerleşik hali ondan başkasının kaldıramayacağı kuvvetteydi.Bu sebeple de Hz. Peygamber Zeyneb ile evlendi.

Kur’an’da bu evliliğin sebebi de zikrediliyor zaten. “Zeyd onunla evlenip ayrıldıktan sonra müminlere, evlâtlıklarının -kendileriyle beraber olup ayrıldıkları- eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. (Ahzâb,37) Yorma kendini!

Son olarak ufacık bir yazıya, göz gezdirmemle bulabildiğim bu kadar hatayı sığdırabilmiş olman müthiş bir cehalet örneği. Tebrik ederim! Fakat sana bir tavsiyem olsun yine de belki işine yarar:

Derin sular buralar; boyunu aşar, nefesini keser. Girmeye kalkma, boğulursun. Öyle ki kıyılarda bile gezmeni seviyen açısından çok sakıncalı buldum. Ancak şimdilik kumsalda şekil çizebilir veya kumdan kale oynayabilirsin…

PAYLAŞ