Mekke’de Mescidü Şecerah (Ağaç Mescidi)

Mekke döneminde Meşhur pehlivan (güreşçi) Rukâne’nin îmân etmek için mu’cize istemesi üzerine Rasûllüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’in o civârda bulunan bir ağacı çağırması neticesinde o ağacın gövdesi üzere sürünerek onun da’vetine icâbet etmesi ve sonra Rasûllüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’in onu yerine geri göndermesi ile alâkalı mû’cizenin yaşandığı mübârek mekânda inşâ edilmiş Mescidü’ş-Şecerah (Ağaç Mescidi) (el-Fâkihî, Ehbâr-u Mekke, 4/27)

Bu mescid şu anda Mekke-i Mükerreme’de bulunan meşhur kabristan ‘Cennetü’l Me’lâh’ mezarlığının girişine çok yakın bir yerdedir.

PAYLAŞ