Kategori: KURBAN

Kurban kesmesinin vacip olabilmesi için hangi şartlar bulunmalıdır?

Kurban kesecek kimsenin: Müslüman olması, akıllı ve buluğa ermiş olması, hür olması, nisap miktarı mala sahip olması ve seferi olmayıp mukim olması, gerekir.1 Kurban kesmede nisap, sadaka-i fıtırla mükellef olmaktır. Bu durumdaki Müslüman kurban kesmek vaciptir. Bu da: Temel ihtiyaçlarının dışında üreyici, artıcı olsun veya olmasın nisap miktarı mala (200 dirhem gümüş veya 20 miskal, […]

Kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban kesmek vacip mi farz mı?

Kurban bayramında ibadet niyetiyle kurban kesmek, akıl-baliğ, hür, mukîm zengin olan her Müslüman için vacip olan bir ibadettir. Diğer mezhepler de ise, kurban ibadeti müekked sünnet olarak kuvvetli bir emirdir. Hiçbir ibadet gösteriş için yapılamaz. Kurban ibadeti de yalnızca ALLAH Teâlâ’nın rızasını kazanmak ve şükür ifadesini sunabilmek için yerine getirilmelidir. “O veya bu kimse kesti, […]

Akika kurbanının etinden kimler yiyebilir?

Akika kurbanının etinden kimler yiyebilir? Erkek için iki kurban kesmek şart mıdır? Akika kurbanını çocuğun mevlidinde kesip misafirlere ikram etmek uygun mudur? Akika kurbanının etinden kesen ve kesenin ailesi de yiyebilir. Başkalarına da yedirebilir ve sadaka olarak verir. Akika kurbanında erkek veya kız çocuğu için bir tane koyun kesilmesi yeterlidir. Fakat erkek çocuk için iki […]

Yeni doğan bebeğe kurban kesilir mi?

Evet, doğan çocuk için kurban kesilebilir. Bu kurbana akika adı verilir ki menduptur. Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden buluğ çağına ereceği güne kadar kesilebilir. Fakat yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun yedinci günü adı konulur ve başının saçları kesilip ağırlığınca altın veya gümüş sadaka olarak verilir ve aynı günde bu kurban kesilir ki, böyle yapılması, […]

Zilhicce ayına girildiğinde kurban bayramının üçüncü gününe kadar vücudumuzdan kıl koparmak veya tırnak kesmek haram mıdır?

Hayır, haram değildir fakat kurban kesecek kimselerin tırnak kesmeyi ve vücut kıl-tüy temizliğini kurban kesene kadar geciktirmeleri müstehaptır. Konuyla ilgili hadis-i şerif şöyledir: Ümmü Seleme (R.Anha)dan rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz: “Kimin kesecek bir kurbanı varsa, Zilhiccenin hilali yenilenince kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından bir şey almasın.”1 buyurmuştur. Hadis-i şerifin zahiri manasına göre bir […]

Kurban kesmeyi emreden ayeti kerime olduğuna göre kurban kesmek neden farz değil de vaciptir.

Öncelikle farz-vacip tanımlarını açıklayalım: Farz, yapılması mutlak surette zorunlu olan vazifelerden olup, ef’âl-i mükellefîndendir. Farz-ı kati ve farz-i zanni diye ayrıldığı gibi, farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olarak da kısımları vardır. Farz-ı kati, kesin bir delil ile yani bir ayet veya Hz.Peygamber (S.A.V.) in hadis-i şerif adı verilen açık, sabit bir mübarek sözü ile yapılması […]

Bir hayvanın kurban edilmesine engel olan kusurlar nelerdir?

İmkân dâhilinde kurbanın daha faziletli olanını kesmeye gayret etmek gerekir. ALLAH Teâlâ’nın rızasını kazanmak için kesilecek olan kurbanın ayıplı ve kusurlu olmaması gerekir. Bir kısım ayıp ve kusurlar var ki bunlardan birisi kendinde bulunan hayvanlar kurban edilemezler. Kurbana mani olan ayıp ve kusurlar: Bir veya iki gözü kör, dişlerinin yarıdan fazlası düşmüş, kemiğinde ilik kalmayacak […]

Hangi hayvanın kurban edilmesi daha faziletlidir?

Bu hususta asıl kaide şudur: Eğer et ve değer itibariyle eşit olurlarsa, eti daha lezzetli olan efdaldir. Şayet bu konuda aralarında fark olursa, daha fazla olan evlâdır. Buna göre eğer et ve kıymette eşit olurlarsa, bir koyun, bir ineğin yedide birinden efdaldir. Şayet ineğin yedide birinin eti fazla olursa, o zaman efdal olur. Eğer etleri […]