Fakir bir kimse kurban kesebilir mi?

Kendisine kurban vacip değilken kurban kesen fakir bir kimsenin kurbanı nafile olmuş olur. Hatta böyle bir kimse kusurlu bir hayvanı satın alıp da kesebilir. Çünkü nafilelerde genişlik vardır. Fakir kimse kestiği kurbanın etinden yiyebilir. Fakat yiyemeyeceğine dair görüşler de vardır. Çünkü kesmesi vacip değilken satın alıp kesmesi, onun için bir adak kurbanı gibi olmaktadır.

Fakir bir kimse kurban kesip kurban kesme günleri çıkmadan zengin olsa: tekrar kurban kesmesi gerekip gerekmediği konusunda iki görüş vardır. Fakat tercih edilen görüşe göre bir daha kesmesi gerekmez.

Fakir bir kimse tek başına kesmek niyetiyle aldığı kurbana daha sonra başkalarını ortak etmesi caiz değildir. Çünkü bu kimse kurban kesmesi şart değilken satın alarak kurbanı kendine vacip kılmıştır. Zengin kimsenin ise böyle davranması caiz olmakla birlikte mekruhtur. Ortaklardan aldığı parayı sadaka vermelidir.

Fakir bir kimsenin satın aldığı kurban daha sonra kurban olmasını engelleyecek kadar kusurlaşsa, yine de kurban etmesi caiz olur. Zenginin ise, yerine başka bir kurban alıp kesmesi gerekir.

Fakir kimsenin aldığı kurban henüz kesilmeden ölse, yeni kurban alması gerekmez. Fakat zengin kimsenin yeni kurban alması gerekir.

Zengin kimsenin aldığı kurban kaybolup veya çalınıp yerine yenisini alarak kestikten sonra eski kurban bulunsa, onu da kesmesi gerekmez. Vacip olan kurban vazifesini yapmıştır. Fakat fakir kimse bu durumda o kurbanı da kesmelidir. Çünkü vacip olmadığı halde o kurbanı alarak kendisine gerekli kılmıştır.

Zengin kimsenin aldığı kurbanın kaybolup veya çalınmasından sonra satın aldığı yeni kurban kesilmeden önce kurban günlerinde önceki hayvan da bulunsa, dilediğini kurban eder. Sonradan aldığının kıymeti daha az ise ve kestiyse, aradaki farkı sadaka verir. Fakir kimsenin ise her ikisini de kesmesi gerekir. Çünkü bunlar onun için başlanılmış bir nafile ibadettir ve tamamlaması vaciptir.

PAYLAŞ