KENDİSİNE TAPANI YAKAN ATEŞ

    Ahmed bin Harb, künyesi Ebû Abdullah’tır. Nişabur’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Horasan pîri diye meşhur oldu. İlim ve…

Devamı KENDİSİNE TAPANI YAKAN ATEŞ

AHMED BİN HANBEL’DEN NASİHATLER

   Ahmed bin Hanbel sık sık talebenasihat ederdi. Bu nasihatlerinden bazıları şunlardır: “İlim, insanlara, ekmek ve su kadar lâzımdır. İlim,…

Devamı AHMED BİN HANBEL’DEN NASİHATLER

ABDESTSİZ EMZİRİLEN BİRKAÇ DAMLA SÜT

   On beşinci yüzyılda Gelibolu’da yetişen velîlerden.Yazıcızâde lakabıyla tanınmıştır. Babası âlim bir zât olan ve kâtiplik yapan Sâlih Efendi, ağabeyi…

Devamı ABDESTSİZ EMZİRİLEN BİRKAÇ DAMLA SÜT

NAMAZI NEREDE KILIYOR?

  Ahmed Bedevi Hazretleri Mısır evliyâsındandır. İsmi Ahmed olup babasının adı Ali’dir. Nesebi Peygamber efendimize ulaşır. Künyesi Ebü’l-Fityan ve Ebü’l-Abbas,…

Devamı NAMAZI NEREDE KILIYOR?

MÜMİN NASIL OLUR?

  Ahmed bin Asım Antaki Hazretleri, İsmi Ahmed bin Âsım, künyesi, Ebû Ali ve Ebû Abdullah’tır. Antakya’da doğdu. Doğum târihi…

Devamı MÜMİN NASIL OLUR?

BİZE GEL, BİZE!

   Evliyânın büyüklerinden. İsmi Adiyy bin Müsâfir bin İsmâil Hakkârî, künyesi Ebü’l-Fedâil, lakabı Şerefüddin’dir. Soyu hazret-i Osman bin Affân’a ulaşır….

Devamı BİZE GEL, BİZE!

ŞEHZADE KORKUT’TAN EVLAT GELMEZ

   Abdurrahim Tırsii Hazretleri Anadolu evliyâlarındandır. İznik yakınlarındaki Tirse köyünde doğdu. Babası Bâyezîd Fakih köyde imâmlık yapıyordu. Doğum târihi belli…

Devamı ŞEHZADE KORKUT’TAN EVLAT GELMEZ

KÖLENİN GÖSTERDİĞİ KERAMETE ŞAŞTI KALDI

Abdülvahid Bin Zeyd meşhûr hadîs, fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerinden. Tebe-i tâbiînden olup, Basra’da yaşamıştır. Künyesi Ebû Beşr el-Basrî’dir. Doğum…

Devamı KÖLENİN GÖSTERDİĞİ KERAMETE ŞAŞTI KALDI

SEBZE SATAN EBDAL

   Abdülvahid Lahori Hindistan’daki evliyânın büyüklerinden. İsmi Abdülvâhid’dir. Lahor şehrinden olduğu için Lâhorî nisbet edildi. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir….

Devamı SEBZE SATAN EBDAL

KİTAP DİLE GELİP: “RABBİN BEN MİYİM?” DEDİ

    Abdülmecid Şirvani, Evliyânın büyüklerinden. Şirvan’da doğdu. Doğum târihi belli değildir. Künyesi Ebü’l-Mehamid, lakabı, Nurullah’dır. Babası Şeyh Veliyyüddîn Şirvan…

Devamı KİTAP DİLE GELİP: “RABBİN BEN MİYİM?” DEDİ

PAŞAYA TESİR EDEN NASİHAT

   Abdul Kerim Efendi Osmanlı Devleti şeyhülislâmlarından ve velî. Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir.    Fâtih Sultan Mehmed Hanın vezirlerinden Mahmûd…

Devamı PAŞAYA TESİR EDEN NASİHAT

ŞARAP OLMAK İSTEMEYEN MEYVE

    Irak’ta yetişen büyük velîlerden olan Abdülkâhir Sühreverdî Hazretleri aynı zamanda Şafi mezhebinin alimlerindendi. tahsile başlayan Abdülkâhir Sühreverdî ilim…

Devamı ŞARAP OLMAK İSTEMEYEN MEYVE

KALP GÖZÜN AÇILSIN İSTİYORSAN MANEVİ TABİP BULMALISIN

Abdülkadir Geylani hazretleri Bir gence buyurdu ki: “Oğlum, senin maksadın, Sâdece yemek içmek, olmasın aman sakın! Buna düşkün olanın, kıymeti…

Devamı KALP GÖZÜN AÇILSIN İSTİYORSAN MANEVİ TABİP BULMALISIN