OSMANLI VE TARİH

Plevne Müdafaası

13 Mayıs 2014

1877-1878 Osmanlı-Rus harbinde Gâzi Osman Paşa’nın Ruslara karşı Plevne’de yaptığı savunma. Abdülazîz Han’ın hal’ edilip...

Molla Hüsrev Kimdir

11 Mayıs 2014

Osmanlı Devleti’nin üçüncü şeyhülislâmı ve Fâtih Sultan Mehmed Han’ın hocası. İsmi, Muhammed bin Ferâmuz bin Ali Rûmî’di...

Molla Gürânî Kimdir

11 Mayıs 2014

Osmanlı Devleti’nin dördüncü şeyhülislâmı ve Fâtih Sultan Mehmed Han’ın hocalarından. İsmi, Ahmed bin İsmâil bin Osman G...

REÎSÜLKÜTTÂB Nedir?

11 Mayıs 2014

Osmanlı Devleti’nde, dîvân-ı hümâyûnda, doğrudan doğruya vezîriâzama bağlı yazı işleri ile meşgul kalemlerin ve buradaki...

Mihrimah Sultan Kimdir?

11 Mayıs 2014

   Daha önce sizlere, Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan'a iftira maksatlı yazılan romanları (iki cami arasında aşk) aktarmı...

Padişah

10 Mayıs 2014

Osmanlı Devleti’nde hükümdara verilen en meşhur ünvân. On dördüncü ve on beşinci asırlarda Osmanlı hükümdarları İslâmî b...

Osmanlı'da Medreseler

9 Mayıs 2014

   İslâm medeniyetinde öğretimin yapıldığı müesseseler. Arabça “Derase” kökünden gelen medrese kelimesi; talebenin ders ...

Kanuni Sultan Süleyman Han

4 Mayıs 2014

Osmanlı sultanlarının onuncusu ve İslâm halîfelerinin yetmiş beşincisi. Yavuz Sultan Selîm Han’ın oğlu. 27 Nisan 1495’de...

Osmanlı İran savaşları

2 Mayıs 2014

Osmanlı Devleti ile İran’da; on altıncı yüzyılın başlarından, on sekizinci yüzyılın sonlarına kadar hüküm sürmüş olan Sa...