OSMANLI VE TARİH

Sürre Alayı nedir?

26 Haziran 2017

Halifeliğin Osmanlılara geçişinden, yani Yavuz Sultan Selim’in Mısır Sefer-i Hümâyunu sonrasından itibaren, Osmanlı Devl...

Sadaka Taşı nedir?

9 Nisan 2016

   Osmanlı’da, derd‏ini‏ ki‏mseye anlatamayan fak‏irler ‏iht‏yacı olduğunda gecen‏in geç saatler‏inde sadaka taşının yan...

Otuzbir Mart Vak'ası

24 Mayıs 2014

Meşrûtiyetin muhafazası için Selânik’den İstanbul’a getirilen avcı taburlarının 13 Nisan 1909’dâ başlattığı isyân. Rûmî ...