Defterdâr Nedir?

Osmanlı Devleti’nde devletin bütün mâlî işlerine nezâret etlen memura verilen isim. Günümüzde mâliye bakanına karşılık olan me’muriyettir. Defter tutan mânâsına…

Devamı Defterdâr Nedir?

Calalîler ve Celalî isyanları SEBEP VE SONUÇLARI

Bu günün çapulcuları, dün de Celalî adı ile devlete isyan ediyorlardı… Bakın ecdadımız onları nasıl etkisiz hale getirdi…    Anadoluda;…

Devamı Calalîler ve Celalî isyanları SEBEP VE SONUÇLARI

Bayezid Camii

İstanbul’un büyük câmilerinden biri. İstanbul’un yedi tepesinden biri üzerinde yapılan ve bulunduğu semte adını veren muhteşem bir câmidir. Sultan İkinci…

Devamı Bayezid Camii

Bîrûn nedir? Baltacılar Kimlerdir?

Osmanlı idâri teşkilâtında kullanılan bir tâbir. Aslen Farsça olan kelimenin lügat mânâsı; dış, hâriç demektir. Osmanlı Devleti’nin gelişmesi üzerine, sarayın…

Devamı Bîrûn nedir? Baltacılar Kimlerdir?

Şair Bakî kimdir?

On altıncı asır dîvân şâiri; âlim, müderris ve kazasker. Asıl adı Mahmûd Abdülbâkî’dir. Babası Mehmed Efendi, Fâtih Câmii müezzini idi….

Devamı Şair Bakî kimdir?

Osmanlı'da Bahriye Mektebi

Osmanlı donanmasına subay yetiştiren okul. Bugünkü Deniz harb okulunun ve Deniz lisesinin çekirdeğini teşkil eder. Osmanlı Devleti, kuruluş döneminde Ege…

Devamı Osmanlı'da Bahriye Mektebi

BÂB-I ÂLÎ Nedir?

Osmanlı Devleti’nde sadrâzamlık makamının ve bâzı idâri kuruluşların bulunduğu devlet idâresinin merkezi sayılan yer. Bu tâbir daha çok on dokuzuncu…

Devamı BÂB-I ÂLÎ Nedir?

Ayasofya Camii Tarihçesi

İstanbul’un fethinden sonra İslâm âleminin en büyük câmilerinden. İstanbul’un Ulu Câmii durumunda iken 1935 yılı başlarında müze hâline getirildi. Hıristiyanların…

Devamı Ayasofya Camii Tarihçesi

Aşık Çelebi

On altıncı asır Osmanlı âlim ve şâirlerinden. İsmi Pîr Mehmed’dir. Şiirlerinde Aşık mahlasını kullandığından bu adla meşhurdur. Babası Seyyid Natta…

Devamı Aşık Çelebi

ASTIRHAN SEFERİ

Don-Volga kanalını açma teşebbüsü. Osmanlı Devleti’nin, Rusların Hazar denizine inmelerini önlemek maksadıyla düzenledikleri sefer olup, buna Ejderhan seferi de denir….

Devamı ASTIRHAN SEFERİ

Ali Kuşçu Kimdir?

Fâtih Sultan Mehmed Han zamanında yetişen büyük astronomi ve kelâm âlimi. İsmi, Alâüddîn Ali bin Muhammed el-Kuşçu’dur. Babası Muhammed, Mâverâünnehr’de…

Devamı Ali Kuşçu Kimdir?

Akşemseddin Hazretleri

İstanbul’un manevî fâtihi ve büyük velî. İsmi Muhammed bin Hamza olup, lakabı Akşeyh’dir. Evliyânın büyüklerinden Şihâbüddîn Sühreverdî’nin neslinden olup, nesebi…

Devamı Akşemseddin Hazretleri

Akıncılar Kimlerdir?

Osmanlı Devlet teşkilâtı içinde sınır bölgelerinde düşman memleketlerine ânî baskınlar tertipleyerek yıpratma harekâtında bulunan hafif süvari gruplarına verilen isim. Akıncılar,…

Devamı Akıncılar Kimlerdir?