Ebussu'ud Efendi Kimdir

   Osmanlı âlimlerinin en meşhurlarından. On üçüncü Osmanlı şeyhülislâmıdır. Tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlim idi. İsmi, Ahmed bin…

Devamı Ebussu'ud Efendi Kimdir

Ermeniler ve Ermeni Gerçeği

 “Hainlik” deyince akla gelen miiletlerden… Ermeniler…  Ortaçağda Arap hâkimiyeti altında yaşayan ermeniler, Bizans’ın desteğiyle Bağratuni ailesine mensup Aşot’u kral îlân…

Devamı Ermeniler ve Ermeni Gerçeği

Divan-ı Hümayun

Önemli devlet işlerinin görüşüldüğü ve karâra bağlandığı yüksek mercî. Dîvân-ı hümâyûn bugünkü Bakanlar kuruluna benzetilebilir. Diğer Türk ve İslâm devletlerinde…

Devamı Divan-ı Hümayun

Defterdâr Nedir?

Osmanlı Devleti’nde devletin bütün mâlî işlerine nezâret etlen memura verilen isim. Günümüzde mâliye bakanına karşılık olan me’muriyettir. Defter tutan mânâsına…

Devamı Defterdâr Nedir?

Calalîler ve Celalî isyanları SEBEP VE SONUÇLARI

Bu günün çapulcuları, dün de Celalî adı ile devlete isyan ediyorlardı… Bakın ecdadımız onları nasıl etkisiz hale getirdi…    Anadoluda;…

Devamı Calalîler ve Celalî isyanları SEBEP VE SONUÇLARI

Bayezid Camii

İstanbul’un büyük câmilerinden biri. İstanbul’un yedi tepesinden biri üzerinde yapılan ve bulunduğu semte adını veren muhteşem bir câmidir. Sultan İkinci…

Devamı Bayezid Camii

Bîrûn nedir? Baltacılar Kimlerdir?

Osmanlı idâri teşkilâtında kullanılan bir tâbir. Aslen Farsça olan kelimenin lügat mânâsı; dış, hâriç demektir. Osmanlı Devleti’nin gelişmesi üzerine, sarayın…

Devamı Bîrûn nedir? Baltacılar Kimlerdir?

Şair Bakî kimdir?

On altıncı asır dîvân şâiri; âlim, müderris ve kazasker. Asıl adı Mahmûd Abdülbâkî’dir. Babası Mehmed Efendi, Fâtih Câmii müezzini idi….

Devamı Şair Bakî kimdir?

Osmanlı'da Bahriye Mektebi

Osmanlı donanmasına subay yetiştiren okul. Bugünkü Deniz harb okulunun ve Deniz lisesinin çekirdeğini teşkil eder. Osmanlı Devleti, kuruluş döneminde Ege…

Devamı Osmanlı'da Bahriye Mektebi

BÂB-I ÂLÎ Nedir?

Osmanlı Devleti’nde sadrâzamlık makamının ve bâzı idâri kuruluşların bulunduğu devlet idâresinin merkezi sayılan yer. Bu tâbir daha çok on dokuzuncu…

Devamı BÂB-I ÂLÎ Nedir?

Ayasofya Camii Tarihçesi

İstanbul’un fethinden sonra İslâm âleminin en büyük câmilerinden. İstanbul’un Ulu Câmii durumunda iken 1935 yılı başlarında müze hâline getirildi. Hıristiyanların…

Devamı Ayasofya Camii Tarihçesi

Aşık Çelebi

On altıncı asır Osmanlı âlim ve şâirlerinden. İsmi Pîr Mehmed’dir. Şiirlerinde Aşık mahlasını kullandığından bu adla meşhurdur. Babası Seyyid Natta…

Devamı Aşık Çelebi

ASTIRHAN SEFERİ

Don-Volga kanalını açma teşebbüsü. Osmanlı Devleti’nin, Rusların Hazar denizine inmelerini önlemek maksadıyla düzenledikleri sefer olup, buna Ejderhan seferi de denir….

Devamı ASTIRHAN SEFERİ