Osmanlı'da Gayri Müslimler

Gayri Müslim: İslâm dînini kabul etmeyen kimse. Allahü teâlânın insanları İslâm dînine davet etmesi için gönderdiği son peygamber Muhammed aleyhisselâmın…

Devamı Osmanlı'da Gayri Müslimler

Genç Osman ve büyük idealleri

Babası……………….. : Ahmed Han-I Annesi……………….. : Mâhfîrûz Hadîce Sultan Doğumu……………… : 3 Kasım 1604 Tahta Geçişi………… : 26 Şubat 1618 Şehîd Edilmesi…….. : 20 Mayıs 1622…

Devamı Genç Osman ve büyük idealleri

Osmanlı'da Şeyhü'l İslam

En yüksek dereceli müftî. Fetva müessesesinin başkanı. Ulemânın reisi. Kendisine sorulan dînî mes’eleler ve suâlleri fetva ile çözüme kavuşturan kimse….

Devamı Osmanlı'da Şeyhü'l İslam

Fatih Külliyesi

İstanbul’un fethinden sonra, Fâtih Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılan ilk büyük külliye. Külliyenin merkezinde Fâtih Câmii bulunur. Câmi, 1463’de yapılmaya…

Devamı Fatih Külliyesi

Ebussu'ud Efendi Kimdir

   Osmanlı âlimlerinin en meşhurlarından. On üçüncü Osmanlı şeyhülislâmıdır. Tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlim idi. İsmi, Ahmed bin…

Devamı Ebussu'ud Efendi Kimdir

Ermeniler ve Ermeni Gerçeği

 “Hainlik” deyince akla gelen miiletlerden… Ermeniler…  Ortaçağda Arap hâkimiyeti altında yaşayan ermeniler, Bizans’ın desteğiyle Bağratuni ailesine mensup Aşot’u kral îlân…

Devamı Ermeniler ve Ermeni Gerçeği

Divan-ı Hümayun

Önemli devlet işlerinin görüşüldüğü ve karâra bağlandığı yüksek mercî. Dîvân-ı hümâyûn bugünkü Bakanlar kuruluna benzetilebilir. Diğer Türk ve İslâm devletlerinde…

Devamı Divan-ı Hümayun

Defterdâr Nedir?

Osmanlı Devleti’nde devletin bütün mâlî işlerine nezâret etlen memura verilen isim. Günümüzde mâliye bakanına karşılık olan me’muriyettir. Defter tutan mânâsına…

Devamı Defterdâr Nedir?

Calalîler ve Celalî isyanları SEBEP VE SONUÇLARI

Bu günün çapulcuları, dün de Celalî adı ile devlete isyan ediyorlardı… Bakın ecdadımız onları nasıl etkisiz hale getirdi…    Anadoluda;…

Devamı Calalîler ve Celalî isyanları SEBEP VE SONUÇLARI

Bayezid Camii

İstanbul’un büyük câmilerinden biri. İstanbul’un yedi tepesinden biri üzerinde yapılan ve bulunduğu semte adını veren muhteşem bir câmidir. Sultan İkinci…

Devamı Bayezid Camii