İmam-ı Şafi ve Ahmed B. Hanbel’in tarikata girişi

   Zahiri ilimleri tahsil eden alimlerin tarikata karşı çıktıklarına tarih boyunca rastlarız. İlimde derinleşen alimler farkı çabucak anlayıp  kuru bir…

Devamı İmam-ı Şafi ve Ahmed B. Hanbel’in tarikata girişi