İmam-ı Şafi ve Ahmed B. Hanbel’in tarikata girişi

   Zahiri ilimleri tahsil eden alimlerin tarikata karşı çıktıklarına tarih boyunca rastlarız. İlimde derinleşen alimler farkı çabucak anlayıp  kuru bir ilmin kurtuluşa çare olamadığını görerek tasavvuf yoluna girmişlerdir. İşte onlardan iki tanesi de İmam-ı Şafi ve Hanbeli Mezhebinin İmamı, Ahmed b. Hanbel’dir.

PAYLAŞ