Hac yapmayanın Yahudive Hıristiyan gibi ölmesi ne demek