Mahmud Efendi'nin Sohbetlerinde geçen "Mevla'nın namaz kılması, ibadet etmesi" ifadesi

   Allah’ın muhabbetinde derinleşen alim mutasavvıflar bazen öyle bir ifade kullanır ki, okuyan cahiller bunu anlamadığı gibi zahiren de batıla…

Devamı Mahmud Efendi'nin Sohbetlerinde geçen "Mevla'nın namaz kılması, ibadet etmesi" ifadesi