HIRİSTİYANLIK TARİHİNDEN İLGİNÇ NOTLAR

HIRİSTİYANLIK OLUŞUMU
Hıristiyani teokrasinin temelleri 325 te İZNİK’te toplanan konsilde atılmıştı.Ancak ünlü konsil toplantısına gelmeden önce hıristiyan alemi ”kutsal kitap” eksenli bir sorun yaşayacaktı.
Yahudilerin içlerine nufuzuyla muhaerref metinlerdende yararlanmak zorunda kalan hıristiyanlar,eski ve yeni ahidleri birleştirip kitabı mukaddesi ortaya çıkartacaklardı.Ancak klise papazlarının bu işi pek ciddiye aldığı söylenemezdi.Çünkü okuma yazma bilen köleler bu işle vazifelendirilmişti.Onlarsa bu işi önemsizce yapıyorlardı.Daha sonra çocuklardan bile nusha çoğaltanlar görüldü.Tabiiki bütün bunlar hataları ve inciller arasındaki farklılıkları çoğaltıyordu.Mezhep taassupları ise herkesin kendi inciline sarılmasına neden oluyordu.
Dikkatsiz bir yazıcının atladığı bir satırın  olamadığı bir incile bir başkası ‘eksik var’ dediğinde bu itiraz kabul edilmiyor,incil o haliyle muteber sayılıyordu.Aynı durum metne ilaveler hakkında da geçerliydi.Kilise ise işi erbabına inceletmek yerine bütün nushaların vahiy yoluyla geldiğini iddia ediyordu.Bugün hıristiyan aleminin elinde bulunduğunu iddia ettikleri nusha 1000 li yılların başına ait bulunuyor.Papalık bunun milattan sonra 300 yılına ait bir nushadan çoğaltıldığı görüşünü savunuyor.Ancak Vatikan iş bu nushayı göstermeye sıra geldiğinde ise ortaya ms.300 yılına ait bir incil koyamıyor.

RAHİPLERE EVE GİRME YASAĞI
Papaların tarih içinde sergiledikleri tutumları bazen komik,saçma,çokça ahlaksızca,sık sık ta zulumle bezeliydi.
314’te yaşayan papa Sylvestre ,bekar rahiplerin evlenmesini yasaklamıştı.Fakat bu uygulama metresliğin yaygınlaşmasına neden olacaktı.
Süreç içersinde rahiplerin ahlaksızlığı giderek artırıyordu.Gelişmeler üzerine imparator Gratien 370 de bir kanun çıkararak ‘rahiplerin dullar ve bakirelerin onlar yanlızken yanlarına girmlerini yasaklamak zorunda kalmıştı.Saragosse konsili ise çırılçıplak ibadet eden bir gurup papazın kurduğu mezhebi çoğalan şikayetler üzerine afaroz etmişti.
432 de papa olan 3. six de aile içi zina yapmakla suçlanacaktı.Papanın bu iddiaya cevabı iddia sahibi papayı zehirletmek olmuştu.

PAPALARIN ŞAŞASI
25 MART 1935 tarihli illustration gazetesinde Vatikan hakkında şunlar yazılmıştır.
-Vatikanın bugün 422 otomobili vardır.
-Her markan scv markalı bu otomobillere betonarme garajlar inşa edilmiştir.
-Benzin herkese 12 frenk ken papaya 6 franga satılır.
-Kendine ait bir garı,3 vagonlu özel treni vardır.
1925 te bile apalığın televizyonu vardır.1864 te bir bildiri yayınlanıp papalığın ayrıcalığının altı çizilir.
*papalığın iktidarlığı zorlanamaz
*kilise zor kullanabilir
*kilisenin dünyevi mallar kazanma hakkı vardır
*rahiplerin askerlikten muaf tutulması en tabii hakkıdır
*roma papaları çağdaş ribalizme uymaya mecbur değildir

PAPA HAMİLE KALIRSA
Vatikan tarihinde utançla anılan bir hatıra ise ‘kadın bir papa’ya ait.O dönem kadını aşağılık ve kirli bir yaratık olarak gören Vatikan bir süre kadının emrinde kalmıştır.
Dokuzuncu asrın başlarında büyük kralın döneminde ingiltere hristiyanlığı yayma çabasında idi.Bu amaçla Avrupaya gönderilen rahiplerden biri yanındaki genç kızı hamile bırakmıştı.Ailesinden çekinen kız rahip sevgilisinin yanında kalmış,bir süre sonrada doğum yapmıştı.İşte bu bebek kadın papa JEAN dı.Jean küçük yaşta kültürlü bir aileini eline düştü,donanımlı biri olarak yetiştirildi.Jeanda tıpkı annesi gibi bir papaza aşık oldu.Ancak bir papazın kadınla görülmasi sakıncalı olduğundan jean sevgilisinin yanında erkek kılığında dolaşmaya başlamıştı.Bu ikili Fransa,Mersilya,Galya da pek çok manastırı ziyaret ettikten sonra Atina da yaşama karar verdi.Kültürlü bir din olan sevgilisi Jean’a bildiklerini anlatıyor,aldığı dersleri vakit geçirmeden onada anlatıyordu.Jean böylece ilahiyat,felsefe,tarih ve sanat dallarında kendini yetiştirdi.
Sevgilisinin yardımıyla kadın kimliğini rahatça gizliyebiliyordu.Ancak o ölünce sakal bırakma adetinin olduğu Atina da kalamayacağını anlayınca Roma’ya hareket etti.Çünkü orda askerler traş oluyordu.
Burada sanatçı hocası olarak kendini kabul ettirdi.Kısa bir süre sonra teorik ilimler kursunun hocası olmuştu.Jean’ın romada itibarının arttığı sırada dönemin papası ıv.Leon’un rahatsızlanması üzerine,çevresindeki pek çok kişi onu papa olarak görmek istedi.847 de ölünce onun yerine papa olarak geçti.
Kdın papa Jean işleri başarıyla yürütüyordu.Taki kendine kardinallerden bir sevgili buluncaya kadar.İki sevgilinin yakınlaşmasının ardından papa hamile kalınca işler değişti.Çocuğu doğurmaya karar verdi.Bol ve şatafatlı bir elbise içinde  uzun süre saklamayı başardı.Ancak hamileliğin son dönemilerinde domitien tiyatrosunun önünde katıldığı bir törende doğum sancılarının tutması herşeyi berbat etti.Kardinaller papanın bir kadın olduğunu öğrenmelerinin verdiği şaşkınlıkla donakaldılar.Jean’ın 2 yıl süren hükümdarlığı bu sıkandalla sona erdi..
www.ismailaga.info

PAYLAŞ