ALLAH’IN VERDİĞİNİ DEĞİŞTİRMEK

Câbir radıyallahu anh anlatıyor:

Tufeyl bin Amd ed-Devsî Peygamber aleyhisselâma gelerek:

– Ey Allah’ın Resulü! Çok sağlam bir kale içerisinde seni koruyan insanlar arasında kalmak ister misin? dedi ki, bununla “bizim memleketimize hicret etmez misin? Biz seni muhkem bir kalede korur ve bütün kötülüklerden muhafaza ederiz” beyânında bulunmak istedi.
   Allah’ın Resulü de bu teklifi kabul etmedi. Zira, Allahü Teâlâ, Ensâr için hicreti gizli tutmuştu.

   Vakti gelip Peygamber aleyhisselâm Medine’ye hicret edince, Tufeyl radıyallahu anh ile kavminden bir adam da Medine’ye hicret ettiler.
   O adam Medine’de hastalandı ve rahatsızlığına sabır göstermeyerek parmaklarının etrafını geniş bir okla kesti. Vefat edinceye kadar da o parmaklarından kan aktı. Vefat ettikten sonra, Tufeyl radıyallahu anh bu şahsı rüyada gördü. Adam güzel bir suret içinde bulunuyordu. Ancak elleri örtülü bir vaziyette idi.

Tufeyl:

– Rabbin sana nasıl muamelede bulundu? diye sordu. Adam:

– Allah’ın Resulünün yanına hicret etmiş olduğum sebebten dolayı günahlarımı mağfiret etti, diye cevap verdi.

Tufeyl radıyallahu anh:

– Ellerini neden bu şekilde sargılı olarak görüyorum? diye sordu. Adam dedi ki:

Bana, “senin bozmuş olduğun şeyleri düzeltmeyeceğiz” diye söylendi.

Tufeyl radıyallahu anh bu rüyasını Peygamber aleyhisselâma anlattı.

Allah’ın Rasulü de:

Ey Rabbim! O kişiyi elleri dolayısı ile yaptığı suçunu da mağfiret et, diye duada bulundular.

PAYLAŞ
Etiketler