Yaşar Nuri Öztürk’ün tesbih çelişkisi

   Reformist Yaşar Nuri Öztürk önceden mevcut bulunan sitesinde tesbih hakkında sorulan bir soruya şöyle cevap veriyordu:

   “Tesbih âleti bir bid’attır. Dinimize sokulan bu alet Budizm`den gelmektedir. Allah’ı tesbih etmek için o âletin kullanılması İslam’a aykırıdır.”

(TESBİHİN BİD’AT OLMADIĞINI BURADAN OKUYUN)

   Tesbihin dine sonradan sokulduğunu, kullanmanın İslam’a aykırı olduğunu söyleyen yaşar Nuri öztürk katıldığı programda, program sunucusuna tesbih hediye etti.

   Tesbih hediye ederken “33 Ya sabur” çekmesini tavsiye ediyor. Kendisi de cebinden çıkardığı 99’luk tesbih ile çekeceğini söylüyor.

   Şimdi eğer eski görüşlerinde ise bu bir çelişkidir. Yok eğer tövbe etmiş ise Allah mubarek eylesin ancak batıl görüşlerinden tamamen sıyrılması ve insanlara bunu açıklayıp, kırdığı çanakları tamir etmesi yani verdiği yanlış fetvaları bir bir düzeltmesi icap eder. Çünkü kendisine uyanların günahlarının mislini yükleneceği hadis-i şerifte haber verilmiştir. “Kim de islamda (müslümanlar içinde) kötü bir çığır açarsa, açtığı çığrın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından birşey eksilmeden ona aittir.” (Riyâzu’s-Salihîn, 19, bab. 172. hadis, s. 158 (müslim’den); Sunenu’n-Neseî, V, 99;

   Ne olursa olsun: BATIL HER ZAMAN ÇELİŞKİDEDİR

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ