Oruçlu eşlerin birbirlerine dokunmaları ve öpmeleri orucu bozar mı?

Oruçlu kişi şehvetle karısını öpebilir. Eğer kendine sahip olacağından eminse bunun bir mahzuru yoktur. Ancak emin değilse mekruh olur.

Binaenaleyh, oruçlu kimsenin hanımını öpmesi, birbirlerine sarılmaları orucu bozmaz. Nefsine hâkim olabilenler için bu türlü hareketler mekruh da değildir. Nefsine hâkim olamayan kimseler için ise mekruhtur.

Konu ile ilgili bir fıkra meseleyi güzelce izah etmektedir:

Nasreddin Hoca’ya: Oruçlu bir kimse hanımını öpse ne olur? diye sormuşlar. Hoca da:
Eğer yeni evli iseler, hem kaza hem kefaret gerekir. Üç-beş yıllık evli iseler, sadece kaza gerekir. Eğer ihtiyarlamış iseler bir şey gerekmez, diye cevap vermiş.

PAYLAŞ