Camide nasıl saf tutulur

Saf tutmayla ilgili genel düzen şudur:

Birinci safta ilk kişi imamın hemen arkasında yer alır. Diğer kişiler, bu ilk kişinin sağ tarafına doğru saf tutarlar. Sağ taraf dolduktan sonra, saf tutulmaya imamın hemen arkasındaki kişinin solundan başlanılır. İlk saf bu şekilde tamamlanınca, diğer saflar için de aynı düzende hareket edilir.

Buna göre, safa dâhil olacak kişi eğer imamın arkasındaki kişinin sağından saf tutuyorsa, solundakinin ayakucuna göre saf hizası alır. Ya da kişi, imamın arkasındaki kimsenin solundan saf tutuyorsa, sağındakinin ayakucuna göre saf hizası alır.

PAYLAŞ