Umreye Gidecek olanlar Vehhabi tuzaklarına dikkat etsin!

vehhabiler   Umre mevsimi olması nedeniyle Müslüman kardeşlerimizi uyarmak icap etti. Mekke ve Medine gibi kutsal topraklarda eskiden bildiri, broşür dağıtarak alenen yapılan vehhabilik propagandaları kısmen yumuşatılmış şekliyle Türkçeye çevrilmiş kitaplarla yapılıyor. Suud hükümetinin aktardığı kaynaklarla dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar zehirlenmek için büyük çaba sarf ediliyor.

   Yanınıza “biz ehli sünnetiz” veya “ehli sünnet için çalışıyoruz” diyerek yanaşan vehhabiler elinize bir kaç kitap sıkıştırıverir. Sizde manevi atmosferinden etkilendiğiniz kutsal topraklarda bedava dağıtılan bu kitapları reddedemezsiniz. Özellikle İslami birikimi olmayan gençlerin bu tuzağa düşmeleri daha kolay olur. Çünkü genellikle yüzünden İlim ehli olduğu anlaşılanlara ve gençlere yöneliyorlar. Belki okuyacağınız da yoktur ama en azından eve bir hatıra olarak götürmek istersiniz. Aslında eve zehir götürüyorsunuz haberiniz yoktur.

   Kitaplar sapıklığı tescilli vehhabiler tarafından ustaca hazırlanmıştır. İŞTE O SAPIKLARDAN BİR TANESİ

   Görünürde 4 mezhep imamlarından, akaidden ve fıkhı meselelerden bahseden masum(!) kitaplardır. İçeriği ise hiçte öyle değildir.

TEVESSÜLDEN BAŞLAR KABİRDEN ÇIKARLAR

   Bildiğiniz gibi bu vehhabilerin en büyük düşmanlığı Peygamberimizedir. Kabri başında durup O’na yönelmemizi engeller ve “şirk” “şirk” derler. İşte kitabın içeriğinde başta tevessül olmak üzere bu konular işlenmekte ve ehli sünnete zıt görüşler aktarılmaktadır.

   İbni Teymiyye’nin görüşlerine sık sık yer verilen kitapta ehli sünnete “cehmiyye” dendiğine bile şahit olursunuz.

   Kitaplar adeta İbni Teymiyye propagandasıdır. “Şeyhülislam” diyerek başlanılan cümleler “Allah ondan razı olsun” şeklinde biter. Teymiyye’nin özellikle akaid alanındaki yazdığı kitaplar isim isim verilerek tavsiye edilirken İbni Kayyım’da unutulmamıştır…

   Anlayacağınız Vehhabiler, İngiliz Casusun çizdiği batıl yolda ilerlemekte, Türkçe, İngilizce vs. dillere çevirdiği kitapları Ümmet-i Muhammedin birleştiği kutsal topraklarda dağıtmakta ve ümmetin içerisine atılan fitneyi süratli bir şekilde yaymaya çalışmaktadırlar. Aynı çalışmayı ehli sünnetin yapması ise yasaktır.

ALMAYIN, TERSLEYİN!

   Ehli Sünnet bir Müslüman olarak yapmanız gereken şey size uzatılan bu kitaplara karşı tepkinizi ortaya koymanız, terslemeniz ve reddetmenizdir. Anlasınlar ve bilsinler ki bu ümmet yutulacak lokma değildir, bilgilidir ve şuurludur. Bunu Vehhabilere gösterelim…

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ