Vehhabi Selefilerin Tevhid ile tağut mücadelesi aldatması

   Değerli kardeşlerimiz! Bildiğiniz gibi bu gün İslam aleminde “Selefi” örtüsü altına saklanan “Vehhabi” adında bir virüs mevcuttur. İngilizler tarafından, “İngiltere”deki “İslam düşmanlığı” laboratuarında geliştirilen bu virüs bu gün İslam âlemini tehdit eder duruma gelmiştir.
   Bu virüsler Türkiye’de de kendilerine özellikle “selefi” diyerek faaliyet göstermektedirler.
TAĞUTLA MÜCADELE(!) ALDATMASI
   Bildiğiniz gibi Türkiye’de İslami bir yönetim yok ve Allah’ın kanunları ile hükmedilmiyor. Evet, bunu hepimiz ve bütün dünya biliyor zaten. Önemli olanın insanları şuurlandırmak olduğunu da biliyoruz. Çünkü daha cami cemaati şeriatın ne olduğunu bilmiyor ve şeriata karşı çıkıyor.
   Bu Vehhabi selefiler de Türkiye’ye (çok iyi bir dil öğretilerek) sözde tağut mücadelesi vermek için gönderiliyor. Yani Türkiye’den seçilen veya Türkiye’ye gönderilen bu adamlar sistem (laiklik, demokrasi, Kemalizm) ile mücadele etme gayretinde olduklarını söylüyorlar.
   Peki öyle mi? Elbette hayır!
   Şuan günümüzde hiç sistemle mücadele edip yargılanan, alenen sistemi, kemalizmi aşağılayan bir vehhabi selefi gördünüz mü?
    Timurtaş uçar Hocamızın binde birini çıkıp anlatan söyleyen bir Vehhabi selefi gördünüz mü?
   Bu uğurda defalarca hapse giren Vehhabi selefi gördünüz mü?
   Daha “laiklik” “cumhuriyet” “atatürk” diyemeyecek, ağızlarına alamayacak kadar korkaktırlar ve devamlı “tağuti düzen” der dururlar…
   Bir Vehhabi selefinin ağzından açık açık Atatürk ismini duyup onu yerdiğini, Müslümanlar üzerinde yaptığı tahribatı ve açtığı dinsizlik yolunu anlattığını duydunuz mu?
   Duyamazsınız… Göremezsiniz…
   Çünkü amaç başkadır, gaye başkadır, dert başkadır…
   “Tevhid mücadelesi” diyerek “Tağutla yani Allah’ın koyduğu sistemin yerine geçirilen sistemle mücadele” ettiklerini iddia ederler ama her nedense ilk olarak
-Peygamberimizin faziletlerini
-Şefaatini
-Allah dostlarını
-Tarikatları
-Hadisleri
-Mezhepleri
-Mezhep imamlarını
-Cuma namazlarını
   Yani Müslümanları ne kadar Ehli Sünnete ve birbirlerine bağlayan unsur varsa onu hedef alırlar ve İslam’da delillerle sabit olan her şeyi “bid’at” diyerek reddetme yoluna giderler.
   “Tağutla mücadele” derler ama İslam akaidinde olmayan “sapık itikatları” yaymaya çalışır hatta “Allah’ın (haşa) yukarıda olduğunu” iddia ederler.
   Yani “tağutla mücadele” adı altında Ehli Sünnet ile mücadele ederler…
   Bir çok Müslüman da (özellikle yeni yeni İslami konuları araştıran gençler) “tağutla mücadele” iddiasına kanarak sisteme karşı mücadele edecekleri zannıyla bunların peşinden gidiyor ve sinsi ağlarına takılmış oluyorlar.
İSMİN BAŞINA “EBU” KOYARAK MÜCADELE
   Bunlarda temel ilimler yok “laptop alimliği” yapıyorlar. Nakle değil “akıla” dayanıyorlar. Nakli kabul ettiklerini söyleyip işlerine geleni alıyor, işlerine gelmeyeni (aynı kaynaktan da olsa) kabul etmiyorlar. “Tağutla mücadele” ettiklerini iddia ediyor ama bir köy kasaba gezip Allah’ın sistemini ve yerine konulan beşeri sistemi anlatmıyorlar. Allah’ın kanunlarının uygulanması gerektiği, nasıl uygulanacağı, hikmetlerinden anlatmıyorlar. Kimseye bunlardan da bahsetmiyorlar. Biraz sakal uzatıp, isimlerinin başına “ebu” “abu” koymakla Asr-ı Saadeti yaşadıklarını zannediyorlar.
   Ve lakin tek bildikleri şey Allah dostlarına karşı düşmanlık ve bu düşmanlığı özellikle gençlerin kalbine sokmak, en azından Allah dostlarını itibarsızlaştıramaya ve değersizleştirmeye çalışmak.
SONUÇ
   Sonuç olarak “tevhid” mücadelesi deyip “tağuta” karşı olduklarını söyleyen vehhabi selefiler bu kavramları sadece Müslümanların arasında tutunabilmek, dikkat çekebilmek “sistemle” mücadele etmek isteyen heyecanlı Müslümanları aldatarak Ehli Sünnet’ten ayırmak için kullanıyorlar.
   Bu hususta Müslümanları uyarmalıyız…
   Özellikle gençlere ulaşmalı, kendilerini bekleyen tehlikeden haberdar etmeliyiz… Hocalarımız ve talebelerimiz bu konularda şuurlandırılmalı, gittikleri her yerde bu gerçekleri ve daha fazlasını gündem yapmalı, böylece derin bir kamuoyu oluşturulmalıdır.
www.ihvanlar.net

-VEHHABİ SELEFİLERİ BU LİNKTEN İNCELEYEBİLİRSİNİZ, TIKLAYIN-

PAYLAŞ