Osmanlı’da Peygamberimizin Faziletini inkar eden alime verilen ceza

   Günümüzde kainatın efendisi, Allah’ın habibi hazreti Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin faziletini inkar edip, O’nu herhangi bir insan konumuna indirmek isteyenler vardır. Bunlara örnek olarak “Üç Muhammed” kitabının yazarı Mustafa İslamoğlu ve Abdülaziz Bayındır verilebilir.

   Aynı kafa yapısına sahip olan insanlar Osmanlı zamanında da vardı. İşte size onlardan bir örnek:

   Müftiü’s-Sakaleyn ve Kemal Paşazade ismiyle meşhur, olan Şeyhülislam İbn-i Kemal Paşa zamanında Molla Kabız adında bir fitnebaz türemişti.

   Dini meselelerde hassas bir zat olup iman prensiplerini muhafazada son derece gayret sarfeden Kemal Paşazade’nin Molla Kabız gibi zihin ve akideleri bozup cemiyetleri buhrana sürükleyen kişilerle mücadele ederek onlara gerekli cezaların tatbikiyle huzur ve sükunu teminde de büyük hizmetleri olmuştur.

   Molla Kabız, Müslüman olduğunu söylemekle birlikte Hazreti Peygamberin şan-ü şerefini hafife alarak o Alemler Efendisi’nin faziletini inkar eden ve bunu cemiyette yaymak suretiyle ortalığı fesada boğan bir kimseydi. Bu sebeple de katledildi. Ancak bu fitneci rastgele öldürülmemiştir.

   Kabız, önce Osmanlı divanında kemal Paşazade ile İstanbul kadısı Sadullah Sadi Efendi tarafından dinlendi ve karşılıklı yapılan münazarada fikirleri tek tek çürütülerek cürm ü hatası ortaya konuldu. Sonra da tövbe etmesi istendi. Böyle yaptığı takdirde afvedilip serbest bırakılacağı da beyan edildi. Buna rağmen Kabız, tevbeye yanaşmadı, üstelik mağlubiyetin neticesi olarak nefsani bir azgınlıkla serkeşlikte bulundu. Bunun üzerine de katle müstehak görüldü.

   Böyle müfsid ve şerir kimseler hakkında İbn-i Kemal Paşa’nın yazdığı şu dörtlük meşhurdur. Ezberlenmesi gerekir:

Şeriat kim Serây-ı Kibriya’dır,
Hakikat mülkdür muhkem binadır,
Anun taşını kim ki oynadursa,
Yoluna başını koymak revadır..

   Şeriat yaşandığı takdirde bu dilbazlar ortalıkta gezemeyecekleri için İslami yönetimi istemezler. Mesela Abdülaziz Bayındır’ın LAİKLİK aşkını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ..

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ