Belediyenin kıydığı nikah dini nikah yerine geçer mi?

   Günümüzün çok sorulan sorularından bir tanesi de budur. “Acaba belediyenin nikah adı altında yaptığı işlem, dini nikah sayılır mı”

   Hanefi mezhebine göre akdin geçerli olabilmesi için her iki tarafın -icab ve makbul- geçmişi ifade veya birisi geçmiş diğeri şimdiki zamanı veya gelecek zamanı ifade etmesi gerekir.

   Yani nikah memuru: “Sen falan adamı veya hanımı eş olarak kabul ediyor musun” değil, “Sen falan adamı veya hanımı eş olarak kabul ettin mi?” dediği, onların da cevabı “evet” olduğu takdirde nikah sahih olur. Hatta “aldım kabul ettim” demesinin daha efdal olduğu söylenmiştir. Diğer türlü yapılan nikah sahih değildir.

   Şafilerde ise belediye nikahının geçerli olması hiç mümkün değildir. Çünkü şafilerde kadının velisinin bulunması gerekir. Yani icaab’ın veli veya vekil tarafından olması gerekir. Şafi’nin aldığı delil: “Veli ve iki şahid bulunan nikahtan başka nikah yoktur” (muteber değildir) hadisidir.

   Belediye nikahında ise hiçbir şekilde veliye yer verilmez.

   Görüldüğü üzere belediye nikâhı ne Hanefi, ne de şafiye göre geçerli değildir. Belediye’den evlilik cüzdanını alıp (veya daha önce) dini nikah yapılmalıdır…

DİNİ NİKAH
   Laik bir ülkede yaşadığımız için “belediye nikahı, dini nikah” gibi ayırıma gidiliyor. Yoksa nikah tektir. Yani imamlarımıza hükumet tarafından resmi olarak nikah kıyma yetkisi verilse bu problem ortadan kalkacaktır. Laikliği örnek aldığınız ülkelerde bile nikah kilisede papazlar tarafından kıyılmaktadır…

DUALAR VE SALAVATLAR EŞLİĞİNDE
   Her işin başında besmele, hamdele ve salvele getirmek sünnettir. Bu nimeti veren Allah’ın adıyla ve hamdıyla, ümmet olmakla şereflendiğimiz Resulüllah’a salavatla başlayan ve dualarla süslenen bir merasim ne kadar güzel ve bereketli bir başlangıçtır.

   Her şeyin başlangıcı çok önemlidir.

   Evlenecek gençlerin nikâhları kıyılmadan flört etmemeleri, haram olacak şekilde yallaşmamaları ve helal dairesinde hareket etmeleri, bunun yanında dualarla yapılan bir nikâh aslında evliliğin temelini oluşturur. Evliliği sağlam temeller üzerine kurmak her şeyden önemlidir.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ