İkram edilen güzel kokuyu geri çevirmemek

1790. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Güzel bir koku ikram edilen kimse onu reddetmesin; çünkü onun taşınması kolay, kokusu güzeldir. “
Müslim, Elfâz 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tereccül 6
1791. Enes İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokuyu reddetmezdi.
Buhârî, Hibe 9, Libâs 80. Ayrıca bk. Tirmizî, Edeb 37

PAYLAŞ