Ateşi söndürmek kapların ağzını kapatmak


İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Uyumak istediğiniz zaman evlerinizde yanar halde ateş bırakmayınız!”
Buhârî, İsti’zân 49; Müslim, Eşribe 100. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 161; Tirmizî, Et’ime 15
1657. Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyallahu anh şöyle dedi:
Medine’de gece vakti bir ev yandı. Ev sahiplerinin durumu Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e haber verildi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem:
“Gerçekten bu ateş sizin düşmanınızdır; uyumak istediğiniz zaman onu söndürünüz!” buyurdu.
Buhârî, İsti’zân 49; Müslim, Eşribe 101. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 46
1658. Câbir radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kapların ağzını örtün. Tulumları bağlayın. Kapıları kapatın ve lambaları söndürün! Çünkü şeytan bağı çözemez, kapıyı açamaz ve kapağı kaldıramaz. Eğer herhangi biriniz, kabının üzerine bir çalı-çırpı parçası koymaktan ve besmele çekmekten başka bir çare bulamazsa, bunları yapsın. (Ateşi de söndüsün) Çünkü fâre, içeridekilerin üzerine evi yakabilir. ” Müslim, Eşribe 96, 99. Ayrıca bk. İbni Mâce, Eşribe 16
   İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
“Biz, tekellüften nehy olunduk. “
Buhârî, İ’tisâm 3
   Mesrûk şöyle dedi:
Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anh’ ın yanına gitmiştik. O bize şunları söyledi:
Dostlar! Bilen, bildiğini söylesin. Bilmeyen de “Allah bilir ” desin. Zira insanın bilmediği konuda “Allah bilir” demesi de bir ilimdir. Allah Teâlâ, Peygamber’i sallallahu aleyhi ve sellem’e şöyle buyurmuştur: “De ki: Kur’ân’ı tebliğden ötürü sizden bir ücret istemiyorum. Ben, kendiliğinden bir şeyler uydurup size dayatmak isteyen biri de değilim. “
Buhârî, Tefsîru sûre (30, 38), 3. Ayrıca bk. Müslim, Münâfıkîn 39, 40

PAYLAŞ