Uydurulmuş İslam sözüne dikkat

   Hani hep misal veririz ya; Bir papaz kalksa ve İslam’ı tenkit etse, yüz tane de delil uydursa “biz dinimizi papazdan mı öğreneceğiz” deriz ve yüzüne tükürür geçeriz.
   Ancak aynı papazın söyleyeceklerini ağzı iyi laf yapan, İslamdan bahseden “hoca” sıfatlı birisi söylediği zaman maalesef itibar ediliyor…
   Öyle ki adam inkar ediyor, hakaret ediyor, çaktırmadan da sövüp sayıyor ama ne acıdır ki tenkit edilip yerileceği yerde taltif edilip övülüyor.
   Elbetteki bu, Müslümanların dini ilimlerde derinlik kazanamamasından ileri geliyor. Dini bilmedikleri için, o hoca kılıklının anlattıklarını “din” olarak benimsiyorlar.

UYDURULMUŞ İSLAM!

   Bu günlerde bazı delalet ehli sapıkların ağzına sakız ettiği bir söz var: “Uydurulmuş İslam”
   Adam peygamberimizi dinde yok sayıyor, sahabeyi yok sayıyor, tabiini beğenmeyip yok sayıyor buna mukabil kendisi kur’an-ı Kerimi kafasına göre tefsir edip hüküm çıkartıyor, helal haram fetvası veriyor.
   Ve bu adam kalkıp kendi habis fiillerini örtmek için Peygamberimizden sahabeye ve onlardan bizlere intikal eden İslam’a “Uydurulmuş İslam” diyor.
   Bizim yaşadığımız İslam uydurulmuş İslammış da O’nun şeytanın fısıltıları ile yorumladığı İslam doğru İslammış…

 DİKKAT EDİN!

   Belki de böyle söyleyenlere inan var mıdır acaba diye kendinize soruyorsunuz… Olmaz mı? Her kör satıcının bir kör alıcısı vardır.
    Daha önce de söylemiştik bunlar herşeyi sorgulayın derler ama kendilerini sorgulamazlar. Peygamberi devre dışı bırakırken kendi tabi oldukları hocalarını göklere çıkartırlar ve onun hükümlerine uyarlar.
   Allah’ın kitabını kendi görüşlerine göre tevil edip “din” diye sunacak, Peygamberimizi ve Kur’an-ı Kerimde övülen eshabı dinde yok sayacak kadar sapıklığa saplanmış, girdikleri batıl yoldan çıkmalarını isteyen ve kendilerini uyaran babalarını bile “bunaklıkla” itham edecek kadar zıvanadan çıkmışlardır.

 KENDİLERİ DİN UYDURMUŞ, DİN SATIYORLAR

   Altını çize çize söylüyoruz ya, bunlar Peygamberimizin hadislerini, yaşantısını, tefsirini ve tebyinini dinde bağlayıcı kabul etmezler. “Kuranî Hayat, Kurandaki din, Kuran İslamı” diyerek sadece Kur’an bize yeter derler.
   Kur’an yeter derler ama Kur’an-ı Kerimin kelime manasını verip bırakmazlar. O’nu kendi anlayışlarına göre tefsir etmeye kalkar, hüküm çıkarırlar. Kendi kıt anlayışlarını “Allah’ın muradıymış gibi” sunarlar.
   Yani yeni bir din uydururlar…
Yahudiler gibi hem çalıp hem hırsız var diye bağırırlar tabiri caiz ise…
   Kendi uydurdukları dini kamufle etmek için İslam’ın aslına “Uydurulmuş din” derler.
   Bunların yüzüne tükürün, yuhalayın…
   Müsteşriklerin projesidir bu fasıklar… Papazın yapamadığını yapmak için meydandadırlar.
   Dikkat edelim! Ailemizi, ahfadımızı, dostlarımızı ve Müslümanları bu tehlikelere karşı uyaralım…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ