Uydurulmuş İslam'ı bakın kimler istiyor


   Mustafa İslamoğlu gibi zatlar bir şey ortaya attılar ya hani, onlara göre biz “uydurulan İslam”ı yaşıyormuşuz, onlar ise kendilerince “indirilen islamı” savunuyorlarmış!
   Taktik hep aynı, kendi yaptıklarını bizlere isnat ederek bizi savunma zorunda bırakmak. Halbuki kendileri bir din uyduruyorlar, takipçilerine de yutturuyorlar. Mesela Kur’an Peygamberimize değil de bunlara vahyolmuş gibi hareket ediyorlar.
   Şevket Eygi işte bu tip insanları köşesine taşıdı. İşte o yazı:
   İndirilmiş İslam’ı Kaldırıp
   Uydurulmuş bir İslam Türetmek İstiyorlar
   SLOGAN çok güzel… “Kur’an İslam’ına dönelim…” Niyet ise müphem, karanlık ve şüpheli… Kur’ana, Sünnete, Şeriata dayalı gerçek münzel (indirilmiş) İslam’ı kaldırıp yerine uydurulmuş beşerî light ılımlı ısmarlama bir İslam getirmek istiyorlar.
Önce Sünneti kaldırmak istiyorlar.
   Sünnete ne lüzum var diyorlar, her Müslüman alsın eline bir Kur’an tercümesi, meali veya tefsiri, yapsın doğrudan doğruya kendi içtihadını…
Sünnetin tamamını silip kaldıramıyorlarsa, mütevâtir ve sahih hadîsler konusunda zihinlerde şüphe uydurmak için yıkıcı propaganda yapıyorlar.
Avrupa Birliği kriterlerine uymayan sahih hadîsleri ayıklamadılar mı?
Kur’an Müslümanlığı diyorlar ama bunların bazısı, Fazlurrahman dinine uyarak, Kur’anda 300’den fazla hükümleri bugün geçerli olmayan tarihsel âyet olduğu tezini benimsiyor.
Kur’an Müslümanlığı derken alabildiğine taqiyye ve kitman yaparak saf Müslümanları aldatıp kandırıyorlar.
Osmanlının Ehl-i Sünnet İslamlığını yıkıp laik ve seküler Kemalist bir İslam getirmek istiyorlar.
Ümmet birliği konusunda hiç sesleri çıkmıyor. Ümmeti yıktılar, yerine bin parçalı bir İslam Protestanlığı getirmeye çalışıyorlar.
İslam’ı büsbütün kaldıramayacaklarını bildiklerinden, Şeriatlı fıkıhlı gerçek İslamın yerine içi boşaltılmış seküler bir İslam ikame etmek için açıkça veya sinsice çalışıyorlar.
Türkiye’de taqiyye yaparak dikkatli hareket ediyorlar ama başta Almanya olmak üzere vazifeli adamları ve elemanları, münzel İslamın yerine islamî bir ideoloji ve hümanizma getirmek için pervasızca konuşuyorlar.
Bunların bir kısmı batınîdir, bukalemun gibi her renge bürünürler.
Halkın anlayacağı ilmihaller hazırlayıp yayınlamıyorlar.
Sünnî geçinen, lâkin suya sabuna dokunmayan bazı hocaları kalkan yapıyorlar.
Namaz kılanların, oruç tutanların sayısı azalmış, umurlarında bile değil.
Kemalist rejimle işbirliği yapıyorlar. Kemalist rejimin temeli laiklik, bunlar da laik ve seküler bir İslam istiyor.
Vazifeleri misyonları var. İslam yine kalsın ama ABD’nin, AB’nin, İsrail’in, Siyonizmin, Kemalizmin istediği bir İslam olsun.
Şeriatsız İslam… Fıkıhsız İslam… Sünnetsiz İslam… Hilafetsiz İslam… Cihatsız İslam… Seküler İslam…
Eimme-i müctehidinin İslamı gitsin, Fazlurrahmanın İslamı gelsin.
Ümmet birliği olmasın, bin parçalı, bin başlı İslam Protestanlığı olsun.
Musalli Müslümanların sayısının azalması onları tedirgin etmiyor. Musalla Müslümanları var ya, onlar yeter.
Onların bir kere bile, Cuma ezanı okununca alış veriş ticaret durdurulsun, halk işyerini dükkanlarını kapatıp camilere ibadete gelsin dediklerini duydunuz mu?
Okullardaki Paşa resimli uyduruk din kitaplarını tenkit ettiklerini duydunuz mu?
Ümmet birliği, Şeriat, Hilafet istediklerini duydunuz mu?
Evet onlar indirilmiş İslamın yerine uydurulmuş bir din getirmek istiyor ve bunu da Kur’an Müslümanlığı diyerek yapıyor.
Allah bizi onların şerlerinden ve hilelerinden korusun.
Allah Müslümanlara uyanıklık nasip etsin.
ihvanlar.net

PAYLAŞ