Kaza namazını inkar eden Ubeydullah Arslan ve Abdülaziz Bayındıra Cevap

   Tevhid istismarcısı Ubeydullah Arslan ve Allah’ın cahil olduğunu ispatlamaya çalışan Abdülaziz Bayındır kaza namazının olmadığını söylüyorlar. Biz de onlara cevap veriyoruz.
 Önce videoya bir göz atalım..
 
http://youtu.be/7JiffQ87r-U

KAZA NAMAZI

    Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) uyumak sureti ile ashabı ile birlikte kazaya kalan sabah namazını kıldıktan sonra “Kim bir namazı kılmayı unutursa, uyursa, onu hatır­lar hatırlamaz hemen kılsın. Zira Allah (c.c.) (Taha sûresi 14. ayette): “Namazı benim hatırlanmam sebebiyle kıl” buyurdu.” Dedi. (Müslim Mesacid h. no 680; Beyh. Delâil 4/272; E. Dâvud 435; Muvatta 13; İbni Mâce 697; Bey. S. Kübrâ 2/217; Temhîd 5/250, 6/385)
   Kimisi zaten kaza namazını kendi kafasına göre “yok” saymaktadır. Onların dinde bir nasibi yoktur. Kimisi de bu hadisi şerifi delil alarak sadece unutulan ve uyku hali ile geçirilen namazın kazasının olduğunu, kasten bilerek terkedilen namazın kazasının olmayacağını söylerler.

EL-CEVAP:

   Bu hadis-i şerifte uyuyan ve unutan iki zümreden bahsedilmektedir. Şu muhakkak bir gerçektir ki, (kasıtsız bir şekilde) uyuyan ve unutan kişiler mazurdurlar. Çünkü bu iki şey çoğu zaman kişinin elinde olmayabilir.
   Peygamberimiz mazur görülen iki sebebe dayalı olarak “uyuyan ve unutan” bir kimsenin bile namazını kaza etmesini istiyor ise “kasten” namazını terkeden kişi için çıkar bir yol var mıdır?
   Elbette hayır.
   Peygamberimiz “namazını terkeden sonra kılsın” da buyurabilirdi. Ancak o zaman bu çok basit bir şeymiş gibi algılanır, bir çok kimse, namazı kazaya bırakmanın çok önemli bir şey olmadığını düşünür; vaktinde kılmazsam da sonra  kılarım diyebilirdi. Oysa bu tarz bir düşünce, çok ciddi bir laubaliliktir.
   Bu hadis-i şerif ile anlıyoruz ki, namazı uyumak ve unutmak gibi kendi elinde olmayan sebeplerle kaçıran kimse kaza edeceği gibi bilerek terkeden kimse haydi haydi kaza edecektir.
    Unutmak suretiyle “üzerinden düşmeyen” namaz borcu, kasten terketmeyle hiç düşmeyecektir.
Hendek savaşında düşmanın fırsat vermemesi yüzünden ikindi namazını (bazı rivayetlerde 4 veya beş vakit namazı) kazaya bıraktığı, daha sonra bunları kaza ettiği bilinmektedir. (Tirmizi, Nesai, İbn Hanbel’in bu rivayetleri için bk. Nasbu’r-Raye, 2/264-166)

KAZA NAMAZI HAKKINDA TAFSİLATLI DELİLLER İÇİN TIKLAYIN

   Hal böyle iken Müslümanların üzerindeki bir borcu yok saymaya çalışmanın gayesi nedir? Müslümanların yükünü hafifletme çabası mı? Yoksa cehenneme adam toplama çabası mı?
   Namaz kılmayan Müslümanların yükünü hafifletmek istiyorlar ise kaza namazına teşvik etmeleri ve Müslümanları namaz konusunda şuurlandırmaları gerekmektedir.
www.ihvanlar.net
 

PAYLAŞ