Tebbet Suresiyle Müslüman olan papazdan sapık İlahiyatçılara ders

   İslâm’ı iyice araştıran bir papaz, Tebbet sûresi sebebiyle müslüman olur. Müslüman olan eski papaz şöyle demiştir:
“Bu sûre’de muhteşem bir incelik ve mucize gördüm” Ne olduğunu soranlara şöyle açıklar:
“Tebbet sûresi yaşayan bir insan hakkında nazîl oldu. Yani Ebû Lehep hakkında nazîl oldu. Ebû Lehep bu sûre indikten sonra tam 8 sene daha yaşadı. Bu sûre onun ve karısının cehennemlik olduğunu bildiriyordu. Yani Ebû Lehep yalandan bile iman etse bu sûre geçersiz kalacaktı. Çünkü Ebû Lehep iman etmiş olacaktı. Ama Ebû Lehep bu sûre inmesine rağmen ve tam 8 sene yaşamasına rağmen inkârında direndi ve karısıyla birlikte zulmüne devam etti. İncelik ve mucize burada. Yani iman ederek bu sûreyi geçersiz kılabilirdi. Ama Allah onun iman etmeyeceğini biliyordu. İşte bu sûrede muhteşem bir mucize vardır. Bu da demektir ki Allah(Celle Celaluhu) geçmiş ve gelecek ile ilgili herşeyi eksiksiz bilmektedir. Ben bu yüzden Müslüman oluyorum.”

   Bir papazın bile araştırıp Müslüman olmasına sebep olan bu gerçeği bazı hoca ve ilahiyatçı geçinenler inkar ediyor ve Allah’ın cahil olduğunu (haşa) ispatlamaya çalışıyorlar. Allah’ın geleceği bilmediğini iddia ediyorlar.
   Bunlar hocayım diye de geçiniyor ve itibar görüyor. Peşine takılan binlerce cahil Müslüman var.
   Neden cahil Müslüman dedik?
    Bir kişi Allah’ın cahil olduğunu iddia edip bunu ispatlamaya çalışıyorsa bu kişi iman elbisesinden soyutlanmıştır. Bunun peşinden de ancak cahiller gider.
 www.ihvanlar.net

PAYLAŞ